Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću u 2024. godini

Dopuna Plana savjetovanja s javnošću u 2023. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2023. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2022 godini.pdf

Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini

 

Otvorena savjetovanja

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga za Izmjene i dopune o Statutarnim odlukama

Poziv

Nacrt

Obrazac

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga za Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbina području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Završena savjetovanja 

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zaključka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju dopuštene razine buke na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o jediničnom iznosu i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o redu na pomorskom dobru

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Poreča - Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Program sufinanciranja poduzetnika kod postavljanja urbane opreme u starogradskoj jezgri Grada Poreča-Parenzo 2024.

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Programom poticanja razvoja poduzetništva za 2024. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Program dodjele potpore poduzetnicima putem vaučera za komercijalizaciju proizvoda u 2024.godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o pomoći građanima koji se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji izazvanoj rastom cijena energenata za 2024. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o novčanoj pomoći građanima koji u 2024. godini ostanu bez stalnog zaposlenja

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o isplati naknade umirovljenicima s malim prihodima u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakićem na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Poreča-Parenzo u 20224. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Poreča-Parenzo u 2024. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Poziv

Nacrt

Obrazac

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Poreča-Parenzo

 

Poziv

Nacrt

Obrazloženje

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023. /2024. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o su/financiranju troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o III Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

 

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja osoba starije životne dobi u 2023. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Pravilnika o postupku jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programu dodjele potpora poduzetnicima putem vaučera za komercijalizaciju proizvoda za 2023.godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa sufinanciranja poduzetnika kod postavljanja urbane opreme u starogradskoj jezgri Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o naknadi umirovljenicima s malim prihodima u 2023. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o novčanoj pomoći građanima koji u 2023. godini ostanu bez stalnog zaposlenja

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2023. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o pomoći građanima koji se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji izazvanoj rastom cijena energenata za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Poziv

Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu II. izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi

Poziv

Nacrt - LINK

Obrazac - LINK

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine

Poziv

Obrazloženje

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Izvješće

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o pomoći građanima koji se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji izazvanoj rastom cijena energenata za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Obrazloženje

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Oduke o sufinanciranju kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Poreča - Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika i osoba starijih od 65. godina koje nisu u mirovini za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo 2022.-2026.

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa razvoja poduzetništva za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o naknadi umirovljenicima s malim prihodima u 2022. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2022. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o novčanoj pomoći osobama koje u 2022. godini ostanu bez zaposlenja zbog epidemije bolesti COVID-19

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2022. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za 2021./2022. školsku godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola, te obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola u 2021./2022. šk. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika i osoba koje nisu u mirovini starijih od 65 godina u 2021. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o poslovnom prostoru

Poziv

Nacrt

Obrazac

Prikaz ulica po zonama zakupa

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Javno savjetovanje o donošenju prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Poreča-Parenzo

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o novčanoj pomoći građanima koji u 2021. godini ostanu bez zaposlenja zbog epidemije bolesti COVID-19

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o isplati naknade umirovljenicima s malim prihodima u 2021. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2021. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o korištenju javnih površina

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu - izmjene i dopune

Poziv

Nacrt

Obrazac

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

 

Poziv za savjetovanje s javnošću o Odluci o novčanoj pomoći građanima koji u 2020. godini ostanu bez zaposlenja zbog epidemije COVID-19

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika i osoba starijih od 65 godina koje nisu u mirovini u 2020. godini

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Poreča-Parezo za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Poziv na savjetovanje s javnošću o Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Poreča – Parenzo za razdoblje od 2019. – 2025. godine.

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o urbanoj opremi starogradske jezgre Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o urbanoj opremi starogradske jezgre Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o urbanoj opremi starogradske jezgre Grada Poreča-Parenzo

3. Elaborat urbane opreme

4. Elaborat urbane opreme karta

5. Obrazac

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo

Poziv

Nacrt

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama na području Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv

2. Nacrt

3.Obrazac

04. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu

1. Poziv na svjetovanje s javnošću o Nacrtu Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu

2. Nacrt Odluke o Programu poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu

Obrazac

4. Izvješće o savjetovanju - program poticanja razvoja poduzetništva 2020

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4. Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o isplati naknade umirovljenicima s malim prihodima u 2020. godini

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o isplati naknade umirovljenicima s malim prihodima u 2020. godini

2. Nacrt Odluke o naknadi umirovljenicima s malim prihodima u 2020. godini

3. Obrazac

4. Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2020. godini

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2020. godini

2. Nacrt Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2020. godini

3. Obrazac

4. Izvješće o svjetovanju s javnošću o postupku donošenja Odluke o isplati naknade za novorođeno dijete u 2020. godini

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o parkirnim mjestima na području Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o parkirnim mjestima na području Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o parkirnim mjestima na području Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4.Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

*Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnom redu Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnom redu Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o komunalnom redu Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

*Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o subvencioniranju kupnje stanova na području Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o subvencioniranju kupnje stanova na području Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o subvencioniranju kupnje stanova na području Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

*Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

2. Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

2. Nacrt Odluke o komunalnom redu

3. Obrazac

4. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo

1. Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo

2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo

3. Obrazac

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini - 04.01.2019.

- Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini

- Nacrt Program poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini

- Obrazac savjetovanje s javnošću - Program poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza - 02.01.2019.

- Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza

- Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza

- Obrazac - savjetovanje s javnošću - Odluka o visini paušalnog poreza

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi - 17.12.2018.

- Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

- Odluka o komunalnoj naknadi - nacrt - savjetovanje

- Izvješće o javnom savjetovanju- Odluka o komunalnoj naknadi

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima - 17.12.2018.

- Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Poreča - Parenzo - nacrt - savjetovanje

- Izvješće o javnom savjetovanju - Odluka o komunalnim djelatnostima

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu - 17.12.2018.

- Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

- Odluka o komunalnom doprinosu - nacrt - savjetovanje

- Izvješće o javnom savjetovanju - Odluka o komunalnom doprinosu

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova - 19.12.2018.

- Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

- Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

- Izvješće o javnom savjetovanju - Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu - 15.02.2019.

- Poziv savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

- Nacrt Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

- Obrazac - savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom zna području Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Poreča-Parenzo 2018.

Savjetovanje s javnošću o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Poreča-Parenzo

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Odluka o sufinaciranju prijevoza učenika srednjih škola (146.61KB) OBRAZAC sudjelovanja u e savjetovanju - Odluka o suf.prijevoza učenika SŠ (18.48KB) POZIV za e savjetovanje OBRAZAC (98.05KB) nacrt Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (105.34KB) OBRAZAC sudjelovanja u e savjetovanju - Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (18.42KB) POZIV za e savjetovanje izmjene i dopune odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stupendija 2024 (101.73KB) Izmjene i dopine Obveznih uputa za izradu Pravilniks o upisu djece u DV - nacrt 2024 (102.65KB) OBRAZAC sudjelovanja u e savjetovanju - Izmjene i dopune Obveznih uputa (18.42KB) POZIV za e savjetovanje Izmjene i dopune pravilnik vrtići (92.01KB) Odluka o jediničnom iznosu i načinu plaćanja zakupnine za tur.zemljište za e savjetovanje 20.3.2024 (111.47KB) Odluka o zakupu tur. zemljišta OBRAZAC za sudjelovanje za e savjetovanje 20.3.2024 (19.10KB) Odluka o zakupu tur. zemljišta POZIV za e savjetovanje (119.13KB) Odluka o zakupu tur. zemljišta POZIV za e savjetovanje (119.08KB) Odluka o zakupu tur. zemljišta OBRAZAC za sudjelovanje za e savjetovanje (19.12KB) Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o isplati naknade za novorođeno dijete (98.94KB) Izvješće o savjetovanju s javnošću 18.01.2024. umirovljenici (98.55KB) Izvješće o savjetovanju s javnošću - pomoć zbog poskupljenja energenat (99.48KB) Izvješće o savjetovanju s javnošću - pomoć građanima koji ostanu bez stalnog posla (99.86KB) IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju-Vaučeri 2024 (125.57KB) IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju-Urbana oprema 2024 (126.84KB) IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju-Program 2024 (125.25KB) Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - Nacrt Prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru (64.28KB) IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju-Odluka 2024 (122.85KB) Poziv (16.95KB) NACRT Odluke (221.65KB) Obrazac (14.13KB) Izvješće-o-savjetovanju-s-javnošću o Nacrtu Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (95.65KB) Izvješće-o-savjetovanju-s-javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola (100.47KB) NACRT Zaključka (21.75KB) Obrazac (14.09KB) Poziv (16.86KB) Obrazac savjetovanja - Odluka o područjima i granicama MO - 2024 (15.78KB) Odluka o područjima i granicama MO - nacrt 30.04.2024. (1.84MB) Poziv za javno savjetovanje Odluka o područjima i granicama MO - 2024 (19.17KB) IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju razina buke (374.60KB) IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sajmeni dan (374.31KB) 2-Poziv - Savjetovanje s javnošću o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (366.36KB) 2-Nacrt - Savjetovanje s javnošću o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (224.79KB) 3 Nacrt - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluka - kućni ljubimci (423.99KB) 3 Poziv -Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke - kućni ljubimci 2018 (331.58KB) 4 - NACRT-Odluke o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 2018 (215.07KB) Nacrt-Izmjena-i-dopuna-Odluke-o-komunalnim-djelatnostima (122.25KB) 1- Nacrt-Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Poreča-Parenzo (24.89KB) 1- Obrazac -Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Poreča-Parenzo 2018 (15.21KB) 1-Poziv -Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Poreča-Parenzo 2018 (21.66KB) 2-Obrazac - Savjetovanje s javnošću o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (13.11KB) 3 Obrazac -Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluka - kućni ljubimci 2108 (13.25KB) 4 - Obrazac -Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluka - vrijednost boda komunalne naknadae (15.37KB) 4 - Poziv -Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke - vrijednost boda komunalne naknade (22.92KB) Obrazac-komunalne-djelatnosti (13.18KB)