EU projekti

EU projekti

Aktivnosti vezane uz predpristupne fondove i europske integracije obuhvaćaju implementaciju odobrenih projekata te istraživanje i proučavanje projektne dokumentacije potencijalnih prilika za financiranje i pripremu novih projekata za kandidaturu.

PROJEKT SUTRA

· Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj

· Program suradnje: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

· Početak provedbe projekta: 1.1.2019.

· Završetak provedbe projekta: 30.6.2021.

· Ukupna vrijednost projekta: 2.897.500,00 EUR

Projektni partneri

1. MUNICIPALITY OF CAORLE

2. MUNICIPALITY OF CHIOGGIA

3. MUNICIPALITY OF RAVENNA

4. INTERMUNICIPALITIES TERRITORIAL UNION RIVIERA BASSA FRIULANA

5. MUNICIPALITY OF PESCARA

6. INSTITUTE OF INTERNATIONAL SOCIOLOGY OF GORIZIA

7. SPLIT AND DALMATIA COUNTY

8. TOWN OF POREČ- PARENZO

9. MUNICIPALITY OF VODNJAN - DIGNANO

10. CITY OF SPLIT

Opis projekta

Projekt „Održivi promet u jadranskim priobalnim područjima i zaleđu“ (engl. Sustainable transport in Adriatic costal areas and hinterland, akronim SUTRA), bavi se problemom putničkog prometa, naročito cestovnog, koji dominira nad svim ostalim oblicima prometa. Cestovni promet neprestano se povećava te uzrokuje velika zagušenja i zagađenja, osobito u ljetnim mjesecima. Postoje tehnologije za provedbu manje utjecajnih prijevoznih sredstava, ali potrebno je ubrzati njihovi provedbu kako bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe. Naglasak je na ekološki prihvatljivom multimodalnom prijevozu putnika.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta SUTRA je promicanje održive mobilnosti na jadranskoj obali i njezinom zaleđu. Uvođenjem inovativnih koncepata mobilnosti za prijevoz putnika, urbana središta u programskom području smanjiti će prometne gužve, poboljšati kvalitetu zraka (u skladu s preporukama Direktive 2008/50 / EZ) i smanjiti emisije CO2.

Očekivani projektni rezultati

Glavni rezultati pružit će pogodnosti turistima, stanovnicima obalnih područja i zaleđa, lokalnoj i regionalnoj javnoj upravi te malim i srednjim poduzećima. Odabrani pristup uključuje uključivanje lokalnih vlasti u koordinirano osmišljavanje održivih prometnih rješenja, uključivanje građana i turista za učinkovito korištenje javnog prijevoza. Prekogranična dodana vrijednost projekta sastoji se od povezivanja područja s važnim turističkim tokovima, čime se poboljšava učinkovitost provedenih mjera. Istodobno, inovativna mobilna rješenja koja će se uvesti pridonijet će kvaliteti života stanovnika i posjetitelja te poboljšati turističku atraktivnost područja.

Glavni rezultati projekta SUTRA su:

  1. Deset novih, ekološki prihvatljivih multimodalnih prijevoznih usluga za putnike,
  2. Jedna nova pomorska veza između Italije i Hrvatske (linija Caorle - Poreč),
  3. Jedan zajednički prekogranični priručnik za pametno oblikovanje i integraciju rješenja za mobilnu mobilnost u obalnim područjima.

Za detaljnije informacije posjetite mrežnu stranicu:

https://www.italy-croatia.eu/web/sutra

PROJEKT PRIJATELJ SUNCU

Za detaljnije informacije posjetite mrežnu stranicu:

https://prijateljsuncu.com/