Sportski server

Sportski server

Sport kao djelatnost, koja doprinosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju, te razvoju međuljudskih odnosa, od posebnog je interesa za Grad Poreč.
Obaveza Grada u tom segmentu tim je veća jer je cjelokupna briga o sportu i sportskim objektima spuštena na nivo jedinica lokalne samouprave. Grad Poreč raspolaže s velikim vrijednostima u sportu i to ljudskim i stručnim potencijalom, te sportskim objektima.
Temeljem Zakona o sportu, radi ostvarivanja potreba i interesa sportskih organizacija (udruga i klubova), te usmjeravanja i koordiniranja ukupnih aktivnosti u sportu, kao i realiziranja javnih potreba u sportu, na nivou Grada Poreča osnovana je Udruga sportskih zajednica Grada Poreča (dalje u tekstu Savez sportova).
Ukupno evidentiranih sportskih organizacija u Savezu sportova ima 25 u 18 grana sporta.
Aktivnih sportaša svih uzrasnih kategorija u sportskim klubovima Grada Poreča ima 2 500.

Sportska zajednica Grada Poreča
Adresa: Nikole Tesle 16, Poreč
Tel: +385 (0)52 432 322
Fax: +385 (0)52 431 132
E-mail: info@szgp.hr
MB: 3078639

Web stranice sportske zajednice Grada Poreča