Socijalna skrb

Socijalna skrb

Programske smjernice socijalnog razvoja Grada Poreča, donesene na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča od 02. kolovoza 2007. godine prednost se daje programima/projektima koji se odnose na:

1. Skrb o starijim osobama

Prednost se daje programima i  projektima kojima je cilj jačanje i poticanje:

 • poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi, a posebno razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije,
 • kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te aktivno sudjelovanje u životu zajednice osoba starije životne dobi,
 • uključivanje osoba starije životne dobi u sportske i rekreativne aktivnosti u zajednici,
2. Zaštita braka, obitelji, djece i mladih
 • Prednost se daje programima i projektima kojima je cilj jačanje i poticanje:
 • kreativnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih,
 • aktivnosti prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja,
 • programa i projekata  koji obuhvaćaju kao direktne korisnike djecu i mlade s ciljem razvijanja socio-emotivnih vještina i prevencije ovisnosti, programa s roditeljima (razvijanje roditeljskih vještina) i razvijanje suradnje vrtić/škola s obitelji/zajednicom,
 • pružanja psihosocijalne pomoći traumatiziranoj djeci i kvalitetan rad sa zlostavljačima u svrhu preveniranja budućih kaznenih djela,
3. Skrb o osobama s posebnim potrebama

Prednost se daje programima i projektima kojima je cilj jačanje i poticanje:

 • sprječavanje rizika društvene isključenosti osoba s posebnim potrebama, osiguravanje punog i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u životu zajednice,
 • uključivanje osoba s invaliditetom u sportske i rekreativne aktivnosti u zajednici,
 • povećanje integracije djece s teškoćama u razvoju,
 • olakšavanje zapošljavanja i pristupima svim izvorima, pravima, dobrima i uslugama zajednice.
4. Zdravstvo
 • Prednost se daje programima/projektima kojima je cilj jačanje i poticanje:
 • unapređivanja i očuvanja zdravlja i prevencija bolesti (zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje),
 • ispitivanja i praćenja čimbenika okoliša štetnih za zdravlje ljudi (voda,hrana,predmeti opće uporabe i dr.),
 • prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (malignih bolesti, bolesti srca i krvožilnog sustava),
 • podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djece i mladih,trudnica,starijih osoba.

Dugi niz godina Grad Poreč organizacijama civilnog društva pruža tehničku i financijsku pomoć, stoga poticanje i unapređivanje razvoja civilnog društva, partnerskih odnosa¸i suradnje jedan je od strateških ciljeva za Grad Poreč. Zajedno s ostalim partnerima Grad koristi sve resurse koje ima na raspolaganju i sudjeluje u projektu “Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga”, kojeg provodi organizacija EPRD iz Poljske u suradnji s Ministarstvom financija i Uredom za udruge Vlade RH, a u okviru programa potpore CARDS 2003 Europske Unije u periodu od V-XI/ 2007.g., čija je svrha poboljšati opću kvalitetu socijalnih usluga u skladu s najboljim promjerima prakse u RH i odgovarajućim standardima EU.
Grad Poreč sudjeluje u projektu radeći na uspostavljanju partnerskih odnosa s predstavnicima zainteresiranih udruga i pojedinaca ( Gradsko duštvo Crvenog križa i Centar za građanske inicijative Poreč), a nastavno na intenzivne višegodišnje aktivnosti prikupljanja informacija s terena o postojećim i novim potrebama u području pružanja socijalnih usluga, te pružanjem potpore istima.
U pripremnom periodu partneri su razvili osnovu za uspostavljanje partnerstva usmjerenog na animaciju i senzibilizaciju zajednice ka većoj socijalnoj osjetljivosti, izgradnju povjerenja u cilju poboljšanja socijalnih uvjeta, te socijalno zapošljavanje osoba koje žele i mogu izaći iz sustava socijalne skrbi. Kao prvi korak u izgradnji ovog partnerstva utvrđena je potreba prikupljanja informacija o:

 • potencijalima znanja i iskustva koji postoji u lokalnim udrugama (kako bi ih se moglo najučinkovitije uključiti kao partnere u projektima koji će uslijediti)
 • potrebama socijalno marginaliziranih skupina u području pružanja socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga

Partnerstvo utemeljeno na tim osnovama prestavljat će temelj za realizaciju zajednički dogovorenih ciljeva i osmišljavanje aktivnosti koje bi polučile željene rezultate.
Zajedno s ostalim partnerima Grad Poreč će koristiti sve resurse koje ima na raspolaganju. Sve uključene strane će intenzivno raditi na daljoj izgradnji partnerstva i širenju partnerske baze. Pismo namjere o sklapanju partnerske suradnje u pružanju socijalnih usluga u Gradu Poreču potpisano je 21.11.2007. godine između Grada Poreča i predstavnika civilnog društva Gradskog društva Crvenog križa i Centra za građanske inicijative Poreč.