Grad Poreč-Parenzo Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Grad Poreč-Parenzo Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Novosti
2020-09-20

Grad Poreč-Parenzo nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Poreča a koje se nalazi na adresi http://www.porec.hr/

 

Stupanj usklađenosti

 

Mrežno sjedište http://www.porec.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

1. Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava;

 

2. Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku;

 

3. Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

 

Podizanje razine pristupačnosti

 

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Grad Poreč-Parenzo će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta http://www.porec.hr/ čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nerazmjerno opterećenje

 

Za sve navedene neusklađenosti pod točkama 1 do 3 Grad Poreč-Parenzo se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

 

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Grad Poreč-Parenzo kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Tehnička ograničenja

 

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Grada Poreča-Parenzo sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

 

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene koju je napravila treća strana. Izjava je zadnji put preispitana 27. siječnja 2021. godine. Grad Poreč-Parenzo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike mrežne stranice Grada Poreča-Parenzo ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste službenika za informiranje na: tel. +385 52 451-099 e-mail: vedrana.habereiter@porec.hr poštom: GRAD POREČ-PARENZO, Obala maršala Tita 5, 52440 POREČ-PARENZO

 

Grad Poreč-Parenzo je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

IN ITALIANO...