Lokalna akcijska grupa "Središnja Istra"

Lokalna akcijska grupa "Središnja Istra"

Dana 26. ožujka 2015. godine Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je Odluku o pristupanju Grada Poreča-Parenzo Lokalnoj akcijskoj grupi Središnja Istra („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 3/15) u skladu sa smjernicama Programa ruralnog razvoja 2014-2020 o ustroju, broju certificiranih lokalnih akcijskih grupa i njihovom području djelovanja.

Lokalna akcijska grupa (LAG) predstavlja lokalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u ravnopravnom odnosu, na određenom geografski povezanom području, zasnovano po smjernicama LEADER pristupa, koji predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama. Glavni cilj je zajedničkim naporima, kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i provedbu konkretnih zajedničkih razvojnih projekta, unaprijediti sveukupni razvoj i podići konkurentnost ciljanog ruralnog područja.  

Više na http://www.lag-sredisnjaistra.hr/

 

IN ITALIANO...