Gradnja u Poreču

Gradnja u Poreču

Gradnja i uporaba građevina regulirana je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), Pravilnicima donesenim na temelju tih Zakona i Tehničkim propisima.

Obrasci za predaju zahtjeva Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo mogu se preuzeti na ovim stranicama pod: Organizacija - Upravni odjeli Grada - UO za prostorno uređenje i gradnju - Dodatni materijali.

Više informacija o prostornom uređenju i gradnji, te o predmetima i postupcima možete dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, na adresi Obala M. Tita 4, Poreč.
Uredovno vrijeme za stranke je ponedjeljkom od 8.00 – 11.00 sati, te utorkom od 8.00 – 11.00 i od 12.00 do 17.00 sati. Kontakt telefon je 052/451-099 ili 434-048 int. 207 i 052/409-142.