Pristup informacijama

Pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Poreču - Parenzo. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE GRADA POREČA-PARENZO JE:

Vedrana Habereiter, viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za opću upravu

 
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:
- pisanim putem na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Obala m.Tita 5/1, 52440 Poreč,
- elektroničkom poštom na adresu: vedrana.habereiter@porec.hr
- na broj fax-a: 052 434 868

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom

 

 

IN ITALIANO...