Kulturni server

Kulturni server

Oblast kulture Grada Poreča je do 1994. godine činila sastavni dio kulturne djelatnosti bivše Općine Poreč, čiji se program kontinuirano provodio najvećim dijelom putem Narodnog sveučilišta, a potom i kulturno-umjetničkih društava, Fonda za sanaciju spomenika kulture, te još nekih subjekata. Kao i većina društvenih djelatnosti, tako je i oblast kulture u turističkom gigantu Poreču bila, na žalost, dugi niz godina marginalizirana.
Prednost se davala dominantnoj gospodarskoj grani - turizmu, koji je u svom zamahu i uzletu zaboravljao na ovaj vrlo važan segment kompletnog razvoja jednog kraja. Rezultat toga su, pored ostalog, dvije vrlo negativne činjenice: zapuštena povijesna jezgra - taj graditeljski biser i jedinstvena spomenička cjelina, te manjkava prepoznatljivost Poreča u smislu organiziranih kulturnih programa i manifestacija.
Organizacija kulturnih aktivnosti provodila se putem Narodnog sveučilišta, Amaterske kulturne djelatnosti, Fonda za zaštitu spomenika kulture Grada Poreča, Osnovne glazbene škole i KUD „Porečki delfini“.

Danas se o kulturi u Gradu operativno i strateški bave tri institucije:

 

Pučko otvoreno učilište Poreč

Zadaća kulturnih djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč je predstaviti publici raznorodne i vrijedne novosti iz kulture i obrazovanja. Glazbeno-scenska djelatnost predstavlja tijekom cijele godine događaje, manifestacije i koncerte uz značajna imena hrvatskog i međunarodnog odabira: drama, teatar, balet, koncerti i filmske priredbe. U galerijskim prostorima POUP-a Istarske sabornice i galerije Zuccato likovna djelatnost predstavlja hrvatske i međunarodne likovne umjetnike. Od mnogobrojnih samostalnih i skupnih priredbi posebno se izdvaja Annale koje već 46. godinu za redom predstavlja suvremeni prikaz umjetničkih djela od 1961. g. pa nadalje. Obrazovna djelatnost u svom programu uključuje razne tečajeve, verificirane programe usavršavanja, škole stranih jezika, informatike te kreativne i hobi radionice. 

Osnovna glazbena škola „Slavko Zlatić“ osnovana je pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč 1974. godine. Prve godine se upisalo 156 učenika. Škola je tada imala tri odjela: harmoniku, glasovir i puhački odjel (truba i klarinet), a predavalo je pet učitelja. škola ima 262 učenika. Matičnu školu u Poreču pohađa 162 učenika od I.-VI. razreda i 43 učenika u pripremnom razredu, a Područni odjel u Vrsaru pohađa 58 učenika.

Više o ovoj temi...

Zavičajni muzej Poreštine 

Zavičajni muzej Poreštine najstarija je muzejska institucija u Istri osnovana 1884. godine. Primarna zadaća Muzeja je sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara Poreštine, njihova stručna i znanstvena obrada te prezentacija javnosti temeljem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Zavičajni muzej Poreštine izdvojen je iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Odlukom Gradskog vijeća Grada Poreča od 02. 08. 2007. godine.

Više o ovoj temi...


Gradska čitaonica i knjižnica

Gradska čitaonica i knjižnica osnovana je u Poreču odmah poslije drugog svjetskog rata, ali zvanično kao institucija u zasebnom prostoru, u ulici Alda Negrija, počinje djelovati 1956. godine s glavninom fonda socijalističke literature, ruske književnosti i ponešto školske lektire. Tri desetljeća kasnije (1986.g.) seli u adaptiran foaje, predvorje kazališta iz vremena Austro-Ugarske. Ambijent je estetski vrlo dojmljiv, no ubrzo se osjeća skučenost prostora. Osnivač, Grad Poreč, prepoznaje te potrebe i godine 2003. započinje s rekonstrukcijom prostora na Trgu Marafor broj 3. Osim toga dodjeljuje na korištenje prostor u kojem danas djeluje Dječja knjižnica. Gradska knjižnica Poreč narodna je knjižnica, a djeluje kao samostalna ustanova od 2007. Knjižnična građa broji 40 000 svezaka i dostupna je u slobodnom pristupu korisnicima. Cjelokupan fond je katalogiziran i pretraživ preko elektroničkog knjižničnog kataloga u čitaonici knjižnice. Pretraživati se može po: autorskom, naslovnom, stručnom i predmetnom katalogu. Godine 1999. uveden je internet za korisnike, čime knjižnica postaje prva narodna knjižnica u Istri s tom uslugom.

Više o ovoj temi...