Savjet mladih Grada Poreča - Parenzo

Savjet mladih Grada Poreča - Parenzo

Djelokrug rada i nadležnost Savjeta mladih riješeni su Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14), te gradskom odlukom o osnivanju Savjeta mladih koja je donijeta 27. studenog 2014. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 10/14).

Savjet mladih Grada Poreča-Parenzo konstituirao se u petak, 30. prosinca 2022. godine. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Savjeta mladih izabran je jednoglasno Michele Škofić, dok je njegova zamjenica Luana Terlević. Članovi Savjeta mladih izabrani su Odlukom Gradskog vijeća donesenoj na sjednici održanoj 1. prosinca 2022. godine.

 

Savjet mladih Grada Poreča - Parenzo imat će utjecaj na donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a to konkretno znači da će porečki Savjet mladih predlagati Gradskom vijeću raspravu o svim pitanjima od značaja za unapređivanje mladih.

IN ITALIANO...