Prostorni planovi

Prostorno - planska dokumentacija sadrži sljedece:

  • prostorni plan uredenja Grada Poreca,
  • generalni urbanisticki plan grada Poreca,
  • urbanisticke planove uredenja,
  • detaljne planove uredenja.

Putem grafickog prikaza i/ili tablice mogu se dobiti detaljni podaci o pojedinom prostornom planu - odredbe za provodenje i graficki prikazi..

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

IN ITALIANO...

 

 

 

 

Oznaka

Područje/Naziv

Izrađivač

Službeno glasilo

PPU-1 Prostorni plan uređenja Grada Poreča

URBIS – 72 Pula Urbanistica Zagreb

Sl.G, br. 14/02. 8/06. 7/10. i 8/10. - pročišćeni tekst
GUP-1 Generalni urbanistički plan grada Poreča URBIS – 72 Pula Urbanistica Zagreb Sl.G, br. 11/01. 9/07. 7/10. i 9/10. - pročišćeni tekst
UPU-1 UPU stambenog naselja “Vranići – Gulići” u Poreču URBIS – 72 Pula Sl.G, br. 8/04.
UPU-2 UPU Zone gospodarske namjene “Buići – Žbandaj

URBIS – 72 Pula, CPA Zagreb

Sl. gl. br. 14/05, 9/08 i 11/08 - pročišćeni tekst, 4/14 i 4/14 – pročišćeni tekst

UPU-3 UPU Središnje gradska zona “Žatika – Veli Jože” /odgojno-obrazovna i sportsko-rekreacijska zona grada Poreča/ Arh. fakultet Zagreb Sl.G, br. 2/07.
UPU-4 UPU stambenog naselja “Gornji Špadići” u Poreču” AD Pula Sl.G, br. 6/08.
UPU-5 UPU “Servisna zona Poreč – područje III” URBIS - 72 Pula, Urban plan Pula Sl.G, br. 12/10., 02/22., 02/22. - pročišćeni tekst
UPU-6 UPU Mornarica Urbanistica Zagreb Sl.G, br. 14/10.
UPU-7 UPU naselja “Varvari – St.Lindi” AD Pula Sl.G, br. 12/11., 04/17., 05/17. - pročišćeni tekst
UPU-8 UPU stambenog naselja St.Vergotini URBIS - 72 Pula Sl.G, br. 2/12.
UPU-9 UPU Saladinka - Sv.Martin Institut za poljoprivredu i turizam Poreč Sl.G, br. 10/12.
UPU-10 UPU stambenog naselja Špadići - Veli Maj Urbis Pula Sl. G. br. 06/13.
UPU-11 UPU Zone rezidencijalnog stanovanja Materada – Mali Maj Arhetip 21 Poreč Sl. G. br. 01/14.
UPU-12 UPU stambenog naselja Donji Špadići II AD Pula Sl. G. br. 01/14.
UPU-13 UPU dijela stambenog naselja Čimižin URBANISTICA Zagreb Sl. G. br. 04/14., 10/18. i 10/18. -pročišćeni tekst
UPU-14 Urbanistički plan uređenja golf igrališta Plava i Zelena laguna AD Pula Sl. G. br. 07/14.
UPU-15 Urbanistički plana uređenja dijela stambenog naselja Veli -Mali Maj AD Pula Sl. G. br. 09/14.
UPU-16 Urbanistički plana uređenja stambenog naselja Bolnica CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu Zagreb Sl. G. br. 03/15.
UPU-17 Urbanistički plan uređenja dijela stambenog naselja Kukci Urbis Pula Sl. G. br. 03/15.
UPU-18 Urbanistički plan uređenja dijela stambenog naselja Žbandaj Urbis Pula Sl. G. br. 04/15.
UPU-19 Urbanistički plan uređenja dijela stambenog naselja Veli Maj AD Pula Sl. G. br. 08/15.
UPU-20 Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Mali Maj Urbis Pula Sl. G. br. 08/15.
UPU-21 Urbanistički plana uređenja Zone ugostiteljsko – turističke namjene Špadići Urbanistica Zagreb Sl. G. br. 14/16.
UPU-22 Urbanistički plan uređenja Červar - Porat Urbis Pula Sl. G. br. 16/16.
UPU-23 Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Finida Urbis Pula Sl. G. br. 11/17.
UPU-24 Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Poreč - JUG AD Pula Sl. G. br. 12/18.
UPU-25 Urbanistički plan uređenja Servisne zone Poreč - područje II Urbanistica Zagreb, AD Pula Sl. G. br. 12/18., 03/21., 03/21. - pročišćeni tekst
UPU-26 Urbanistički plan uređenja Peškera - Pical - Špadići Arhetip 21 Poreč Sl. G. br. 18/18.
UPU-27 Urbanistički plan uređenja dijela stambenog naselja Veli-Mali Maj I URBIS d.o.o. Pula Sl. G. br. 22/19.
UPU-28 Urbanistički plan uređenja dijela naselja Nova Vas - Brčići URBIS d.o.o. Pula Sl. G, br. 04/20
UPU-29 Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Čimižin CPA – Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb Sl. G, br. 02/21
UPU-30 Urbanistički plan uređenja Zone sportsko – rekreacijske namjene Bergamante I URBANISTICA, Zagreb Sl. G, br. 10/23
DPU-1 DPU St.Benuška u Poreču Planis Poreč Sl.G, BR. 4/00. i 3/08.
DPU-4 DPU stambenog naselja Srednji Špadići u Poreču URBIS - 72 Pula Sl.G, br. 9/08.
DPU-6 DPU Zone društvenih djelatnosti Finida Arhetip 21 Poreč Sl.G, br. 1/08.
DPU-7 DPU Servisne zone I u Poreču Arhetip 21 Poreč Sl.G, br. 6/04.
DPU-8 DPU Servisna zona Poreč - područje I Planis Poreč, AD Pula Sl.G, br. 4/08. 06/22. 06/22. - pročišćeni tekst
DPU-10 DPU OMV - poslovna zona Planis Poreč Sl.G, br. 10/08., 16/17., 16/17. - pročišćeni tekst
DPU-11 DPU Zone zdravstvenih objekata u Poreču Arhetip 21 Poreč Sl.G, br. 7/03.
DPU-12 PUP Poreč - CENTAR IV

URBIS - 72 Pula

ARCA Pula

Sl.G, br. 9a/92. i 1/95.
DPU-13 DPU Poreč - CENTAR V AD Pula, Urban plan Sl.G, br. 10/03., 08/22. i 08/22. - pročišćeni tekst
DPU-14 DPU Staro nogometno igralište u Poreču URBIS - 72 Pula Sl.G, br. 4/08., 1/11., 14/16., 15/16. - pročišćeni tekst
DPU-16 DPU Gradsko kupalište Poreč Krebel / Kostrenčić Zagreb Sl.G, br. 8/04. i 9/07.
DPU-17 DPU Radne zone Kukci Arhetip 21 Poreč Sl.G, br. 13/06., i 7/08.
DPU-18 DPU Jama Baredine Planis Poreč Sl.G, br. 23/06.
DPU-19 DPU Poslovne zone Čimižin URBIS - 72 Pula Sl.G, br. 1/11.
DPU-20 DPU Zone ugostiteljsko - turističke namjene Brulo AD Pula Sl.G, br. 6/11.
DPU-21 DPU područje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč Insitut Poreč Sl.G, br. 1/11.
DPU-22 DPU stambenog naselja Finida - sjever AD Pula Sl.G, br. 10/11.
DPU-22 A DPU stambenog naselja Finida - sjever - Izmjene i dopune AD Pula Sl. G. br. 4/14.
DPU-23 DPU Podcentra grada Poreča (Špadići - Veli-Mali Maj) I Studio 3LHD Zagreb Sl.G, br. 6/12.
DPU-24 DPU St. Červar - Sv. Ana Urbanistica Zagreb Sl.G, br. 1/13.
DPU-25 DPU Poslovne zone Žatika Arhetip 21 Poreč Sl.G, br. 8/16.