Kontakt

GRAD POREČ-PARENZO - Centrala

tel +385 (52) 451 099

Obala maršala Tita 5

Radno vrijeme odjela - za stranke:
ponedjeljak, utorak, srijeda, petak: 8-11 sati
Gradska pisarnica prima stranke u tijeku cijelog radnog vremena upravnih tijela, s dnevnom pauzom od 11,00 do 11,30 sati.

Dostava zahtjeva na: pisarnica@porec.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju radno vrijeme - za stranke:

ponedjeljak i utorak 8 - 11 sati

 

Gradonačelnik

Loris Peršurić

Zamjenici gradonačelnika

Elio Štifanić

Ugo Musizza

tel: (052) 432 133

e-mail: ured.gradonacelnika@porec.hr

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

Pročelnik

dr.sc. Darko Saftić darko.saftic@porec.hr tel: (052) 432 588


a) ODSJEK ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKIH TIJELA


Viša savjetnica za odnose s javnošću i protokol 

Ajna Temimović ajna.temimovic@porec.hr 

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol

Vedrana Valić vedrana.habereiter@porec.hr

Stručna suradnica za stručne poslove gradskih tijela

Maja Šimonović Cvitko maja.simonoviccvitko@porec.hr tel: (052) 634 308

Savjetnica za pravne poslove

Lorena Poropat lorena.poropat@porec.hr tel: (052) 634 307

Viši stručni suradnik - prevoditelj

Edi Zarli edi.zarli@porec.hr tel: (052) 634 310


b) ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU
Voditelj Odsjeka

Milorad Milohanović milorad.milohanovic@porec.hr tel: (052) 634 309

Referent za mjesnu samoupravu

Serđo Rakovac sergio.rakovac@porec.hr

Vratar

Marina Radošić

Domar-ložač

Dean Jovičević

Spremačice

Milena Brčić

Vesna Mihelić

Mira Marjanović

c) ODJELJAK PISARNE

(052) 451 079

(052) 634 302

e-mail: pisarnica@porec.hr

Stručni suradnik – koordinator poslova pisarne

Đeni Beato Bertoša jeni.beato@porec.hr

Referentica za prijemno-otpremne poslove

Ljubica Kmet ljubica.kmet@porec.hr

Referentica za uredsko poslovanje

Jelena Vojinović jelena.vojinovic@porec.hr

Dostavljač pošte

Korado Velenik

d) ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

tel: (052) 451 085

tel: (052) 634 303

Voditelj Odsjeka

Alja Udovičić alja.udovicic@porec.hr

Viša stručna suradnica za javnu nabavu

Martina Golob Rupenović martina.golob-rupenovic@porec.hr

UNUTARNJI REVIZOR

tel: (052) 634 279

Igor Antonio Palmić igor.palmic@porec.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE


tel: +385 (0)52 451 099
e-mail: financije@porec.hr


Pročelnica

Tatjana Matošević tatjana.matosevic@porec.hr tel: (052) 451 198

Pomoćnica pročelnice

Karmen Pilat karmen.pilat@porec.hr


a) ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Viša stručna suradnica za proračun i financije

Sanja Kepčija sanja.kepcija@porec.hr (052) 771 401

Viša stručna suradnica za računovodstvo

Paulina Tomašić Paulina.Tomasic@porec.hr

Stručna suradnica za obračun plaća, naknada i računovodstvo

Mirjana Radovan Ritoša Mirjana.Radovan-Ritosa@porec.hr (052) 634 314

Referentica za likvidaturu i blagajnu

Referentica za likvidaturu i blagajnu

Sanija Legović sanija.legovic@porec.hr tel: (052) 634 315


b) ODJELJAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU VLASTITIH PRIHODA

Voditeljica Odjeljka

Mirjana Pršurić-Todorović Mirjana.Prsuric-Todorovic@porec.hr tel: (052) 634 338

Stručne suradnice za utvrđivanje i naplatu prihoda

tel: (052) 634 358

Sonja Sablić sonja.sablic@porec.hr

Majda Čehić majda.cehic@porec.hr

Referentice za naplatu prihoda i saldakonta

tel: (052) 634 318

Davorka Jelenić davorka.jelenic@porec.hr

Ivana Beaković ivana.beakovic@porec.hr


UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnica Upravnog odjela

Tihana Mikulčić p.o. tihana.mikulcic@porec.hr tel: (052) 451 409

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, SPORT I REKREACIJU

Voditeljica Odsjeka

Nadia Štifanić-Dobrilović nadia.stifanic-dobrilovic@porec.hr tel: (052) 634 300

Viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju

Lea Štifanić lea.stifanic@porec.hr (052) 451-298

Viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje

Ira Kocijančić ira.kocijancic@porec.hr (052) 634 321

Stručna suradnica za kulturu, sport i civilno društvo

Tanja Brčić tanja.brcic@porec.hr (052) 431 827


ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo

Ena Beaković ena.beakovic@porec.hr (052) 451-298

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Manuela Krepčić manuela.krepcic@porec.hr (052) 634 320


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

tel: (052) 431 160, (052) 451 099

e-mail: komunalni.odjel@porec.hr

Pročelnik

Marino Poropat marino.poropat@porec.hr (052) 431 160

Referent za komunalni sustav i uredsko poslovanje

Oriana Miloš oriana.milos@porec.hr (052) 431 160


A) ODSJEK ZA OPERATIVU KOMUNALNOG SUSTAVA

Voditeljica Odsjeka

Jasmina Vinkerlić – Petrović jasmina.vinkerlic@porec.hr (052) 634 330

Viši savjetnik za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Dalibor Radešić dalibor.radesic@porec.hr tel: (052) 634 335

Viša stručna suradnica za održavanje javnih površina

Barbara Pavušek Basanić barbara.basanic@porec.hr (052) 634 331

Stručni suradnik za javnu rasvjetu i elektroenergetiku

Slavko Sinožić slavko.sinozic@porec.hr (052) 634 332

Referent za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Nikola Radenović nikola.radenovic@porec.hr (052) 634 326

Đanino Ćurko danino.curko@porec.hr

Stručni suradnici za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

tel: (052) 634 333

Alen Radić alen.radic@porec.hr tel: (052) 634 331

Ivica Ereiz ivica.ereiz@porec.hr

Viša stručna suradnica za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Katja Pokrajac katja.poropat@porec.hr

Viši stručni suradnik za promet i ostale komunalne poslove

Zoran Hatman zoran.hatman@porec.hr tel: (052) 634 336


B) ODSJEK ZA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE

tel: (052) 634 341

Voditeljica Odsjeka

Ivana Blašković Šimić ivana.blaskovic@porec.hr

Viši stručni suradnici za imovinsko-pravne poslove

Davor Poropat davor.poropat@porec.hr tel: (052) 634 347

Mia Milinković mia.milinkovic@porec.hr tel: (052) 633 764

Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove i pripremu izgradnje

Kristina Matić kristina.matic@porec.hr

C) ODSJEK ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

tel: (052) 634 341

Voditeljica

Ivana Frleta ivana.frleta@porec.hr


C.1.) ODJELJAK KOMUNALNOG REDARSTVA

tel: (052) 634 399

Voditelj Odjeljka

Marko Ukota - 099 399 2152 marko.ukota@porec.hr

Komunalni redari - referenti

Ivan Grgat - 091 13 67 533

Antonio Crevato - 091 451 2367

Dežurni broj komunalnih redara na koji građani mogu izvršiti prijave: 091 451 2370

U neradne dane komunalnog redarstva, u slučaju zaticanja psa bez nadzora vlasnika, a koji predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i sudionika u prometu te zaticanja ozlijeđene ili uginule životinje, građani mogu kontaktirati Veterinarsku bolnicu Poreč d.o.o. na dežurni broj: 0915216783


C.2.) ODJELJAK PROMETNOG REDARSTVA

Stručni suradnik za vođenje prekršajnog postupka

Patricija Vizec Ljubešić patricija.vizec-ljubesic@porec.hr

Prometni redari - referenti

Goran Brođanac - 091 451 23 55

Luka Mandić - 099 264 8033


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA


tel: (052) 432 078, (052) 451 099

e-mail prostorno.planiranje@porec.hr

Pročelnik

dr.sc. Damir Hrvatin damir.hrvatin@porec.hr tel: (052) 432 078


Administrativna tajnica

Lorena Grubica lorena.grubica@porec.hr tel: (052) 432 078


ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM

Voditeljica Odsjeka

Jasminka Zrinščak jasminka.zrinscak@porec.hr tel: (052) 634 351

ODSJEK ZA PRIPREMU IZGRADNJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Viši savjetnik za pripremu izgradnje i zaštitu okoliša

Stručna suradnica za pripremu izgradnje

Dolores Benković dolores.radolovic@porec.hr tel: (052) 634 327

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU


Pročelnica

Nataša Simonelli natasa.simonelli@porec.hr tel: (052) 634 352

Više stručne suradnice za prostorno uređenje i gradnju

Mirjana Tošić-Sloković Mirjana.Tosic-Slokovic@porec.hr tel: (052) 634 355

Teresa Marion Teresa.Marion@porec.hr tel: (052) 634 356

Marina Mofardin Marina.Mofardin@porec.hr tel: (052) 634 354


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Pročelnica

dr.sc. Morena Mičetić morena.micetic@porec.hr tel: (052) 634 304


ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

tel: (052) 634 317

Voditeljica Odsjeka

Maja Stražić maja.strazic@porec.hr

Viša stručna suradnica za gospodarstvo

Anita Lakošeljac anita.lakoseljac@porec.hr tel: (052) 633 762

Matea Kodan matea.kodan@porec.hr (porodiljni dopust)

Stručni suradnik za gospodarstvo

Igor Veselinović igor.veselinovic@porec.hr tel: (052) 634 327

Viša stručna suradnica za poljoprivredu

Kristina Brizić kristina.brizic@porec.hr tel: (052) 633 762


ODSJEK ZA EU FONDOVE I RAZVOJNE PROJEKTE

Voditeljica Odsjeka

Dunja Babić Šolar dunja.babic.solar@porec.hr tel: (052) 633 785

Viši stručni suradnik za EU fondove i razvojne projekte

Igor Kukić igor.kukic@porec.hr tel: (052) 633 785