Kontakt

Grad Poreč-Parenzo

Obala maršala Tita 5/1
52 440 Poreč

 

Grad Poreč-Parenzo - Centrala

tel +385 (52) 451 099
fax + 385 (52) 434 868

 

Radno vrijeme odjela - za stranke:
ponedjeljak, utorak, srijeda, petak: 8-11 sati
Gradska pisarnica prima stranke u tijeku cijelog radnog vremena upravnih tijela, s dnevnom pauzom od 11,00 do 11,30 sati.

Dostava zahtjeva na: pisarnica@porec.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju radno vrijeme - za stranke:

ponedjeljak i utorak 8 - 11 sati

 

Gradonačelnik

Loris Peršurić

Zamjenici gradonačelnika

Elio Štifanić

Ugo Musizza


tel: 052/432 133

fax. 052/434-868

e-mail: ured.gradonacelnika@porec.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

tel: 052 451 099

fax: 052 434-868

Pročelnik

dr.sc. Darko Saftić darko.saftic@porec.hr

a) ODSJEK ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKIH TIJELA

Viša savjetnica za odnose s javnošću i protokol

Ajna Temimović ajna.temimovic@porec.hr

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol

Vedrana Valić vedrana.habereiter@porec.hr

Referentica za poslove gradonačelnika

Stručna suradnica za stručne poslove gradskih tijela

Maja Šimonović Cvitko maja.simonoviccvitko@porec.hr

Savjetnica za pravne poslove

Lorena Poropat lorena.poropat@porec.hr

Viši stručni suradnik - prevoditelj

Edi Zarli edi.zarli@porec.hr

b) ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

Voditelj Odsjeka

Milorad Milohanović milorad.milohanovic@porec.hr

Referent za mjesnu samoupravu

Serđo Rakovac sergio.rakovac@porec.hr

Vratar

Marina Radošić

Domar-ložač

Dean Jovičević

Spremačice

Milena Brčić

Vesna Mihelić

Mira Marjanović

b.1.) ODJELJAK PISARNE

052/451-079

052/634-302

e-mail: pisarnica@porec.hr

Stručni suradnik – koordinator poslova pisarne

Đeni Beato Bertoša jeni.beato@porec.hr

Referentica za prijemno-otpremne poslove

Ljubica Kmet ljubica.kmet@porec.hr

Referentica za uredsko poslovanje

Jelena Vojinović jelena.vojinovic@porec.hr

Dostavljač pošte

Korado Velenik

c) ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Voditelj Odsjeka

Alja Udovičić alja.udovicic@porec.hr

Viša stručna suradnica za javnu nabavu

Martina Golob Rupenović martina.golob-rupenovic@porec.hr

UNUTARNJI REVIZOR

Igor Antonio Palmić igor.palmic@porec.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

tel: +385(0)52 451-099
fax: +385 (0)52 634 345

e-mail: financije@porec.hr

 

Pročelnica

Tatjana Matošević

mail: tatjana.matosevic@porec.hr

Pomoćnica pročelnice

Karmen Pilat

karmen.pilat@porec.hr

 

a) ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Viša stručna suradnica za proračun i financije

Sanja Kepčija

Viša stručna suradnica za računovodstvo

Paulina Tomašić

Stručna suradnica za obračun plaća, naknada i računovodstvo

Mirjana Radovan Ritoša

Referentica za likvidaturu i blagajnu

Sanija Legović

b) ODJELJAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU VLASTITIH PRIHODA

Voditeljica Odjeljka

Mirjana Pršurić-Todorović

Stručne suradnice za utvrđivanje i naplatu prihoda

Sonja Sablić

Majda Čehić

Referentice za naplatu prihoda i saldakonta

Davorka Jelenić

Ivana Beaković

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

tel: 052/ 451 099

fax. 052/ 434 868

 

Pročelnica Upravnog odjela

Tihana Mikulčić p.o.

mail: tihana.mikulcic@porec.hr

tel: +385 (0)52 451 409

 

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, SPORT I REKREACIJU

Voditeljica Odsjeka:

Nadia Štifanić-Dobrilović

mail: nadia.stifanic-dobrilovic@porec.hr

tel: +385 (0)52 634 300

Viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju

Lea Štifanić

mail: lea.stifanic@porec.hr

tel: +385 (0)52 431 827

 

Viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje

Ira Kocijančić

mail: ira.kocijancic@porec.hr

tel: +385 (0)52 634 321

Stručna suradnica za kulturu, sport i civilno društvo

Tanja Brčić

mail: tanja.brcic@porec.hr

tel: +385 (0)52 431 827

 

ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo

Ena Beaković

mail: ena.beakovic@porec.hr

tel: +385 (0)52 451 409

 

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Manuela Krepčić

mail: manuela.krepcic@porec.hr

tel: +385 (0)52 634 320

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

052/431 160, 052/451 099
fax: 052/634 346

e-mailkomunalni.odjel@porec.hr

Pročelnik

Marino Poropat

mail marino.poropat@porec.hr

Referent za komunalni sustav i uredsko poslovanje

Oriana Miloš oriana.milos@porec.hr

 

A) ODSJEK ZA OPERATIVU KOMUNALNOG SUSTAVA

Voditeljica Odsjeka

Jasmina Vinkerlić – Petrović jasmina.vinkerlic@porec.hr

Viši savjetnik za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Dalibor Radešić dalibor.radesic@porec.hr

Viša stručna suradnica za održavanje javnih površina

Barbara Pavušek Basanić barbara.basanic@porec.hr

Stručni suradnik za javnu rasvjetu i elektroenergetiku

Slavko Sinožić slavko.sinozic@porec.hr

Referent za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Nikola Radenović nikola.radenovic@porec.hr

Đanino Ćurko danino.curko@porec.hr

Stručni suradnici za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Alen Radić alen.radic@porec.hr

Ivica Ereiz ivica.ereiz@porec.hr

Viša stručna suradnica za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Katja Pokrajac katja.poropat@porec.hr

Viši stručni suradnik za promet i ostale komunalne poslove

Zoran Hatman zoran.hatman@porec.hr

 

B) ODSJEK ZA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Voditeljica Odsjeka

Ivana Blašković Šimić ivana.blaskovic@porec.hr

Viši stručni suradnici za imovinsko-pravne poslove

Nedeljka Ljepović Nedeljka.ljepovic@porec.hr

Davor Poropat davor.poropat@porec.hr

Mia Milinković mia.milinkovic@porec.hr

Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove i pripremu izgradnje

Kristina Matić kristina.matic@porec.hr

 

C) ODSJEK ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

Voditeljica

Ivana Frleta ivana.frleta@porec.hr

C.1.) ODJELJAK KOMUNALNOG REDARSTVA

Voditelj Odjeljka

Marko Ukota - 099 399 2152

marko.ukota@porec.hr

Komunalni redari - referenti

Ivan Grgat - 091 13 67 533

Antonio Crevato - 091 451 2367

Luka Mandić - 099 264 8033

Dežurni broj komunalnih redara na koji građani mogu izvršiti prijave: 0914512370

U neradne dane komunalnog redarstva, u slučaju zaticanja psa bez nadzora vlasnika, a koji predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i sudionika u prometu te zaticanja ozlijeđene ili uginule životinje, građani mogu kontaktirati Veterinarsku bolnicu Poreč d.o.o. na dežurni broj: 0915216783

C.2.) ODJELJAK PROMETNOG REDARSTVA

Stručni suradnik za vođenje prekršajnog postupka

Patricija Vizec Ljubešić patricija.vizec-ljubesic@porec.hr

Prometni redari - referenti

Goran Brođanac - 091 451 23 55

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

tel. : 052/432 078, 052/451 099

fax. : 052/434 868

e-mail prostorno.planiranje@porec.hr

Pročelnik

dr.sc.Damir Hrvatin

mail damir.hrvatin@porec.hr

 

Administrativna tajnica

Lorena Grubica lorena.grubica@porec.hr

052/432 078

 

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM

voditeljica Odsjeka

Jasminka Zrinščak jasminka.zrinscak@porec.hr

052-634-351

 

ODSJEK ZA PRIPREMU IZGRADNJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Viši savjetnik za pripremu izgradnje i zaštitu okoliša

Ivan Pavić ivan.pavic@porec.hr

052-634-326

 

Stručna suradnica za pripremu izgradnje

Dolores Benković dolores.radolovic@porec.hr

052-634-327

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

 

Pročelnica

Nataša Simonelli

mail: natasa.simonelli@porec.hr

052/634-352

fax: 052/634-248

Više stručne suradnice za prostorno uređenje i gradnju
Mirjana Tošić-Sloković Mirjana.Tosic-Slokovic@porec.hr 052/ 634-355

Teresa Marion Peršurić Teresa.Marion@porec.hr 052/ 634-356

Marina Mofardin Marina.Mofardin@porec.hr 052/ 634-354

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Pročelnica

dr.sc. Morena Mičetić

mail: morena.micetic@porec.hr

052 634 304

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Voditeljica Odsjeka

Maja Stražić maja.strazic@porec.hr

052 634 317

Viša stručna suradnica za gospodarstvo

Anita Lakošeljac anita.lakoseljac@porec.hr

Matea Kodan: matea.kodan@porec.hr (porodiljni dopust)


Stručni suradnik za gospodarstvo

Igor Veselinović igor.veselinovic@porec.hr

052 634 327

Viša stručna suradnica za poljprivredu

Kristina Brizić kristina.brizic@porec.hr

Tel: 052 633 762

ODSJEK ZA EU FONDOVE I RAZVOJNE PROJEKTE

Voditeljica Odsjeka

Dunja Babić Šolar dunja.babic.solar@porec.hr

052 633 785

Viši stručni suradnik za EU fondove i razvojne projekte

Igor Kukić igor.kukic@porec.hr

Tel: 052 633 785