Proračun Grada Poreča - Parenzo

Proračun Grada Poreča - Parenzo

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu - excell

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu - PDF

Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu - word

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu - excell

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu - PDF

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grad Poreča-Parenzo za 2023. godinu - word

Proračun u malom za 2024. godinu

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024.

Grad Poreč-Parenzo financijski izvještaj za 2023 godinu razina 23 - excell

Grad Poreč-Parenzo financijski izvještaj za 2023 godinu referentna stranica razina 23 - PDF

Grad Poreč-Parenzo financijski izvještaj za 2023 godinu razina 23 potvrda RKPFI - excell

Grad Poreč-Parenzo bilješke uz financijske izvještaje razina 23  - word

Grad Poreč-Parenzo financijski izvještaj za 2023 godinu razina 22  excell

Grad Poreč-Parenzo financijski izvještaj za 2023 godinu referentna stranica razina 22 - PDF

Grad Poreč-Parenzo financijski izvještaj za 2023 godinu razina 22 potvrda RKPFI - excell

Grad Poreč-Parenzo bilješke uz financijske izvještaje za 2023 godinu razina 22 - word

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreč-Parenzo za 2023. godinu - pdf

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu - xls

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu excell

Obrazloženje Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu word -

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu - excell

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu - pdf

Obrazloženje uz II.izmjene di dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu - word

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu PDF

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada POreča-Parenzo za 023. godinu excell

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

 

 

Proračun u malom- I.Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu excell

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu pdf

Obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu word

 

Proračun u malom za 2023. godinu - HR

Bilancio in breve 2023. IT

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - excell

Obrazloženje Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča- Parenzo za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022 godinu - excell

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu - word

Financijski izvještaj Grada Poreča-Parenzo 2022-12 razina 22 - excell

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Poreča-Parenzo 2022-12 razina 22 doc

Referentna stranica Grada Poreč-Parenzo 2022-12 razina 22 pdf

Potvrda RKPFI Grad Poreč-Parenzo 2022-12 excell

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu - excell

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - prijedlog excell LINK

Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2023.2025. godinu.docx

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu - excell

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu - PDF

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu - excell

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu - PDF

Proračun u malom za 2022 godinu -HR

Bilancio in breve 2022 - IT

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu - Excel

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. - WORD

Prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parezno za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu - word

Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. i 2023. i 2024. godinu

Provedbeni program Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2021. – 2025. godine

2021 - Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - razina 22

2021 - Referentna stranica i potvrda FINA - razina 22

2021- Bilješke uz financijske izvještaje - razina 22

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parebzo za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021.

Proračun u malom za 2021. godinu - HR

Bilancio in breve 2021 - IT

Prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna za 2021.

Obrazloženje Proračuna za 2021. godinu - word dokument

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu - Excel

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu - Word

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu 17.12.2020.

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu - 06.08.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo 2020.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - excell

Obrazloženje

 

Proračun u malom 2020 HRV

Bilancio in breve 2020 IT

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-parenzo za 2019. godinu - excell

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

 

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo od 01.01. 2019. do 31.12.2019. u Excell formatu

 

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

 

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje

Proračun u malom za 2019. godinu

Bilancio in breve per il 2019

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

 

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020.godinu

 

 

 

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

 

______________________________________________________________________________________________

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

Financijski izvještaji Grada Poreča-Parenzo od 01.01. 2018.-31.12. 2018. u Excell formatu

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

Prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

 

______________________________________________________________________________________________

 

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu u Excel formatu

Proračun Grada Poreča-Parenzo u malom za 2018.godinu

Proračun u malom-Bilancio in breve 2018-Italiano

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2016. godinu

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Proračun u malom za 2017. godinu

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2016. godinu

Proračun u malom za 2016. godinu

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu

PRORAČUN U MALOM ZA 2015. GODINU

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Obrazloženje Proračuna za 2015.-2017. godinu

Financijska izvješća Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu

Konsolidirana financijska izvješća za 2014.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2015 godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu (2.56MB) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu (714.00KB) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu (866.18KB) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu (432.00KB) Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu (361.59KB) Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu (5.91MB) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu (2.56MB) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu (714.00KB) Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu (5.91MB) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu (866.18KB) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu (432.00KB) Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu (361.59KB) 2023-12 Grad Poreč - financijski izvještaj - razina 23 (565.85KB) 2023-12 Grad Poreč - referentna stranica - razina 23 (531.13KB) 2023-12 Potvrda RKPFI Grad Poreč-Parenzo - razina 23 (30.28KB) 2023-12 - Bilješke uz financijske izvještaje - razina 23 (296.50KB) 2023-12 Grad Poreč - financijski izvještaj - razina 22 (583.14KB) 2023-12 Grad Poreč - referentna stranica - razina 22 (640.92KB) 2023-12 Potvrda RKPFI Grad Poreč-Parenzo - razina 22 (30.28KB) 2023-12 Grad Poreč - Bilješke uz financijske izvještaje - razina 22 (383.50KB) 01. Proračun 2014-2016 (7.03MB) 03. Proračun 2013-2015 - ii izmjene i dopune (2.54MB) 04. Proračun 2013-2015 - i. izmjene i dopune (2.64MB) 05. Proračun 2013-2015 (2.24MB) 06. Obrazloženje prijedloga proračuna za 2013-2015 (2.03MB) 07. Proračun za 2012-2014 (165.75KB) 08. Obrazloženje proračuna za 2012-2014 (1.66MB) 09. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu (3.56MB) 10. Obrazloženje godišnjeg izvještaja 2013 (552.36KB) 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu (5.18MB) 12. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014 i projekcije za 2015 i 2016 godinu (3.82MB) 2019 - OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. (165.02KB) 2019 - 2019.-2021. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA - I. čitanje (2.07MB) 2019 - PRORAČUN 2019-2021. - objava 14.12.2018 (959.50KB) 2019 - PRORAČUN 2019. - I. izmjene i dopune OBJAVA 09.05.2019 (758.50KB) 2019 - PRORAČUN 2019. - II. izmjene i dopune (748.50KB) 2019 - III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU - konačni tekst za objavu (593.00KB) 2019 - PRORAČUN 2018.- IZVJEŠTAJ O GODI. IZVRŠENJU PRORAČUNA - OBJAVA 09.05.2019 (974.00KB) 2019 - OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. godinu (510.09KB) 2020 - OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2020 2 (528.63KB) 2020 - OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. godinu (4.00MB) 2020 - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO (1.07MB) 2020 Financijski izvještaj Grad Poreč za 2020 (1.25MB) 2020 - PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022 (297.65KB) 2020 - PRORAČUN GRADA POREČA PARENZO za 2020-2022. - konačni tekst za objavu (944.50KB) 2020 - Druge izmjene i dopune Proračuna za 2020 (569.50KB) 2021 - I. izmjene i dopune Proračuna za 2021. - KONAČNI (633.00KB) 2021 - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (1.11MB) 2021 - Referentna stranica i potvrda FINA - razina 22 (822.93KB) 2021 - Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu - razina 22 (1.28MB) 2021 - II. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu (634.50KB) 2021 - Bilješke uz financijske izvještaje - razina 22 (869.00KB) 2021 - PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. - konačni tekst (835.50KB) 2022 - Prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (875.50KB) 2022 - Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (832.50KB)