Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Sporazum gradonačelnika (Covenant Of Mayors)

Prema podacima Europskog statističkog zavoda (EUROSTAT), urbana područja u Europskoj Uniji (EU) odgovorna su za 80 % energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO2, s godišnjim trendom porasta od 1,9 %. Upravo iz tog razloga, cilj Europske komisije o smanjenu emisije stakleničkih plinova za više od 20 % može se ostvariti samo ako se u proces uključe lokalne vlasti, lokalni investitori, građani i njihove udruge. Zajedno s nacionalnim vladama, lokalne i regionalne vlasti država članica EU dijele odgovornost i aktivno preuzimaju obveze za borbu protiv globalnog zagrijavanja kroz programe učinkovitog korištenja energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, 31. listopada 2012. godine, Grad Poreč-Parenzo se pridružio inicijativi Europske komisije iz 2008. godine o povezivanju europskih gradova, s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina, te se obvezao izraditi, provoditi i pratiti Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Poreča.

Također, potpisivanjem Sporazuma, gradonačelnici se obvezuju na provedbu programa 20/20/20 i primjenu konkretnih mjera energetske učinkovitosti razvijenih u Akcijskim planovima energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) kojima će u konačnici do 2020. smanjiti emisije CO2 u svom gradu za najmanje 20%, te pridonijeti ispunjavanju četiri osnovna cilja Europske energetske politike iz 2007. godine:

  • smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%
  • povećanje energetske učinkovitosti za 20%
  • povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20%
  • povećanje udjela biogoriva u prometu na 10%

Samim pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, Gradska Uprava Grada Poreča-Parenzo jasno je iznijela svoju odlučnost donošenju i provođenju mjera koje će osigurati održivi razvitak Grada Poreča-Parenzo, ne odstupajući od misije i svijesti o potrebi racionalnog korištenja energije, energetski održivog razvitka i kontinuirane brige za zaštitu okoliša, a izradom Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Poreča-Parenzo, ispunila je prvu i najvažniju obvezu samog Sporazuma.