Gradonačelnik

Gradonačelnik

Loris Peršurić, mag. ing. aedif., rođen je 3. ožujka 1980. godine u Poreču.

Nakon završene opće gimnazije u Poreču, diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Rijeci, a nakon dvije godine polaže stručni ispit i postaje ovlašteni diplomirani inženjer građevine i ujedno član Hrvatske komore inženjera građevine. 

Nakon završenog fakulteta vraća se u Poreč i zapošljava se u struci u jednoj građevinskoj firmi u Poreču na poslovima šefa gradilišta. Godine 2008., zapošljava se u poduzeću Parentium d.o.o. na mjesto stručnog suradnika i vrši poslove stručnog građevinskog nadzora i stručnog konzultanta.

Na lokalnim izborima 2009. godine ulazi u Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo, na lokalnim izborima 2013. godine izabran je za zamjenika gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, dok je na dužnost gradonačelnika Poreča izabran na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. godine izabran je na dužnost gradonačelnika u drugom mandatu.

Obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Poreča-Parenzo, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Nositelj je izvršne vlasti, zastupa Grad i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Na parlamentarnim izborima održanim 17. travnja 2024. godine izabran je za zastupnika u Hrvatskom saboru iz 8. izborne jedinice te je počeo obnašati zastupnički mandat 16. svibnja 2024. godine.

Otac je jednog djeteta, a član je Istarskog demokratskog sabora od 2005. godine.

Aktivnosti gradonačelnika možete pratiti na njegovom Facebook i Instagram profilu.

 

Kontakt:

Obala maršala Tita 5/1, 52440 Poreč

e-mail: ured.gradonacelnika@porec.hr

tel: +385 (0)52 451 099

      +385 (0)52 432 133

 

 

 

IN ITALIANO...