Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

UPU stambenog naselja “Vranići – Gulići” u Poreču (UPU-1)

UPU stambenog naselja “Vranići – Gulići” u Poreču (UPU-1)

Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja. 

Urbanistički plan uređenja u skladu sa važećim prostornim planovima šireg područja /PPU, GUP/, određuje osobito:

  • podjelu područja na posebne prostorne cjeline te područja i koncept urbane obnove naselja ili dijelova naselja,
  • namjene površina i prikaz površina javne namjene,
  • razmještaj djelatnosti u prostoru,
  • javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
  • mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,
  • uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,
  • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja,
  • uvjete uređenja i korištenja površina i građevina,
  • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća,
  • odredbe za provođenje plana.

Lokacija: - grad Poreč – naselje Vranići - Gulići

Namjena: - stambena – gradska stambena zona

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 8/04.


Grafički prikazi: