Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

Gradska knjižnica

Gradska čitaonica i knjižnica osnovana je u Poreču odmah poslije drugog svjetskog rata, ali zvanično kao institucija u zasebnom prostoru, u ulici Alda Negrija, počinje djelovati 1956. godine s glavninom fonda socijalističke literature, ruske književnosti i ponešto školske lektire.

Tri desetljeća kasnije (1986. g.) seli u adaptiran foaje, predvorje kazališta iz vremena Austro-ugarske. Ambijent je estetski vrlo dojmljiv, no ubrzo se osjeća skučenost prostora. Osnivač – Grad Poreč prepoznaje te potrebe i godine 2003. započinje se s rekonstrukcijom prostora na Trgu Marafor u kojem danas osim odjela za odrasle djeluje i dječji odjel.

Od 2007. godine Knjižnica djeluje kao samostalna javna ustanova izdvojena iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Stručni kadar ove ustanove čini 5 stručnih djelatnika, a prema Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj u odnosu na broj učlanjenih korisnika nedostaju još dva stručna djelatnika.

U korisničkoj bazi podatka aktivna su 1800 obiteljska članstva pa se broj korisnika se procjenjuje na 3500 korisnika.

Knjižnične zbirke 

Nabava knjižne i neknjižne građe jedna od temeljnih zadaća narodne knjižnice u cilju dostupa relevantne literature svojim korisnicima. Knjižnične zbirke izgrađuju se primjerno potrebama lokalne zajednice pa je to i razlog što se s posebnom pažnjom razvijaju stručne i znanstvene knjižničnih baza iz područja turizma, ekonomije i poljoprivrede koji su vodeći interesi i društveno-gospodarske specifičnosti ovog područja..  Stručnim poslovima posebice se pridaje pažnja kvalitetnoj nabavci knjiga, izradi  potpunog kataloškog opisa knjiga, mjesečnoj izradbi biltena prinova te izgradnji postojećih klasičnih i OPAC kataloga. Prema broju od  17.460 stanovnika Knjižnica, u skladu s preporukama Standarda za narodne knjižnice (od 10.000 do 20.000 stanovnika), pripada u V. tip knjižnice. Ukupna knjižnična građa broji preko 43 000 svezaka i s prosječno  2,5 knjige po stanovniku udovoljava preporukama Standarda.

Građa je dostupna u slobodnom pristupu korisnicima. Bibliografske zapise moguće je pretraživati na http://www.knjiznicaporec.hr i putem elektroničkog knjižničnog kataloga u čitaonici knjižnice. Pretraživati se može po: autorskom, naslovnom, stručnom i predmetnom katalogu.

Tjedna otvorenost za javnost iznosi 59 sati u odjelu za odrasle te 40 sati u dječjem odjelu što je više od preporuke Standarda. Financiranje je za nabavu građe osigurano iz gradskog proračuna i Ministarstva kulture. Materijalne troškove podmiruje Grad Poreč, dok se sredstva za programe, osim od osnivača, dobivaju putem Istarske županije i Ministarstva kulture.

Multimedijska građa broji 355 jedinica i u osnivanju je kao zasebna AV zbirka. S posebnom pažnjom nabavlja se i čuva građa Zavičajne zbirke od 1.400 svezaka koja je dio nacionalnog fonda  i vrijedan izvor informacija bilo pri znanstvenom istraživanju ili za korisničko upoznavanje sa zavičajnom tematikom. Zbirka knjiga na stranim jezicima sadrži ukupno 520 svezaka.  

Usluge u knjižnici  

  • Internet

Godine 1999. implementirali smo Internet za korisnike i time postali prva narodna knjižnica u Istri s tom uslugom. Danas se korisnici u knjižnici mogu koristiti s četiri računala s pristupom na Internet, skenerom, fotokopirnim stroj, a nudi se mogućnost i uvezivanja.

  • Međuknjižnična posudba

Ukoliko se određena građa ne nalazi u fondu knjižnice ili je trenutno na posudbi nudi se mogućnost međuknjižnične suradnji s knjižnicama u zemlji i inozemstvu. Posebno se ističe suradnja s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu i Sveučilišnom knjižnicom u Puli putem kojih uspješno odgovorimo na preko 100 zahtjeva naših korisnika.   2.3. E-učionica U korisničkoj službi u odjelu za odrasle postavljena su 3 računala za pretraživanje mrežnih podataka te 2 u dječjem odjelu. Euro-Internet kiosk pruža dodatnu mogućnost za besplatno korištenje Interneta i korištenja elektroničke pošte. 2.4. Knjigomat Radi obogaćenja i proširenja knjižničnog poslovanja, kvalitetnijeg rada te zadovoljavanja potreba korisnika Knjižnice, u travnju 2008. godine svečano je pušten u rad Knjigomat Gradske knjižnice Poreč. Izrada sustava povjerena je tvrtki Pula inženjering d.o.o. koja je izradila ovaj sistem za povrat knjižnične građe. Ova nova usluga naišla je na dobar odjek kod korisnika koji uvelike koriste mogućnost povrata građe neovisno o radnom vremenu za korisnike. Uvođenjem knjigomata  naša Knjižnica postaje prva narodna knjižnica u Hrvatskoj  s ponudom takve usluge.

 

Više informacija na: http://www.knjiznicaporec.hr/