Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča

Novosti
2024-03-19

DATUM OBJAVE 13-03-2024

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. 98/19. i 67/23.), članka 12. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča ("Sl.G., br. 10/18.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/18-01/328 i ur.broj 2163-6-09/01-24-9 od 5. ožujka 2024. godine, objavljuje se

P O N O V N A  J A V N A  R A S P R A V A

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POREČA

1. Ponovna javna rasprava provest će se od 13. ožujka do 22. ožujka 2024. godine. 
2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 19. ožujka 2024. godine u Sportskoj dvorani Žatika, Poreč, s početkom u 17 sati,
3. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se 
- na web stranici Grada Poreča – Parenzo www.porec.hr 
- u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala m.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8 – 11 sati.

4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.
5. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana :
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala m.Tita 5,
- dostavom putem e-mail-a – pisarnica@porec.hr 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.