FZOEU - Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama

FZOEU - Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama

2023-11-16

15.11.2023. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama.

Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr .

Cijeli poziv i obrasce za prijavu nalaze se na službenoj stranici FZOEU link - https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=219