IN MEMORIAM: prof.dr.sc. Zdenko Tomčić (1943.-2023.)

IN MEMORIAM: prof.dr.sc. Zdenko Tomčić (1943.-2023.)

2023-09-14

S poštovanjem i zahvalnošću opraštamo se od svog sugrađana, Zdenka Tomčića (1943.), istaknutog gospodarstvenika, znanstvenika i političara. U rodnoj Srijemskoj Mitovici završio je osnovnu i srednju školu te je 1962. došao u Poreč gdje je pohađao i završio Višu poljoprivrednu školu. Studij nastavlja na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu gdje je diplomirao 1966. Poslijediplomski studij upisao je 1972. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i magistrirao 1976., a doktorirao je 1989. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Nakon studija radi kao nastavnik u ugostiteljsko-turističkoj školi porečke Plave lagune. Potom je dvije godine tržišni inspektor, a 1970. zapošljava se u vrsarskom hotelsko-turističkom poduzeću Anita kao tehnički direktor, zatim je pomoćnik generalnog direktora.

Od 1980. do 1985. direktor je poslovne zajednice Adria sa zadatkom udruživanja velikih gospodarskih tvrtki Poreštine, a u novom, objedinjenom SOUR-u Plava laguna je član poslovodnog odbora zadužen za ekonomiku i organizaciju. Od 1978. do 2007. radio je kao kao vanjski suradnik na Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli, a profesionalnu znanstvenu karijeru započinje 1989. kao istraživač u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču u kojem je bio i predstojnikom Zavoda za turizam. Godine 1991. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, 1999. postaje viši suradnik, 2000. izvanredni profesor, a 2005. znanstveni savjetnik i redoviti profesor. Autor je i koautor devet knjiga s područja turizma, ekonomije, razvoja i poljoprivrede, među kojima i monografije „Razmjenski odnosi u marketingu - organizacija i provedba“ (s Dragom Ružićem i Željkom Turkaljem, Osijek 2002.). Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao je u izradi niza studija i programa, vodio nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, a bio je mentor brojnih diplomaca, magistranata i doktoranda. Sudjelovao je u timovima za osnivanje Visoke poljoprivredne škole u Poreču i Visoke poslovne škole za turistički menadžment u Višnjanu, gdje je od 2000.-2017. obnašao dužnost dekana.
Od 2009. bavio se privatnom poduzetničkom aktivnošću, a do 2017. bio je jedan od direktora u porečkoj konzultantskoj tvrtki Adria Bonus. Od 1992. član je Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo HAZU-a, a između ostalog bio je, od 1982. do 1988. i odgovorna osoba izdavača lista Porečki glasnik. U lokalnom društvenom životu bio je 1970-ih i 1980-ih član uprave Nogometnog kluba Jadran, za koji je u mladosti igrao, a od 1993. član porečke zaklade Hrvatski sveučilištarac. Dobitnik je nekoliko priznanja, među kojima i za zaslužnog znanstvenika u Institutu za poljoprivredu i turizam (2008.).
Bio je politički je i stranački angažiran od druge polovice 1960-ih, najprije kao član Saveza komunista Hrvatske (SKH), te se kasnije kroz HDZ i HND. Od 1995. aktivan je u HSS-u, u kojem je lokalni dužnosnik. Sudjelovao je, kao HSS-ov kandidat na listama, nekoliko puta na izborima za Skupštinu Istarske županije i Sabor RH.
Iza prof.dr.sc. Tomčića ostaje 9 knjiga iz područja turizma, 90 znanstvenih radova iz područja turizma, organizacije i menedžmenta, 100 stručnih radova iz područja gospodarstva, 30 raznih studija i programa, 6 znanstveno- istraživačkih projekata (kao voditelj) financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, 20 raznih projekata na kojima je radio kao savjetnik. Osim toga bio je mentor na 150 diplomskih radova, mentor na 10 magistarskih radova, mentor na 5 doktorskih radova, voditelj 12 strategija razvoja JLS, te voditelj 5 Strategija razvoja turizma županija i JLS.
U ime svih Porečana koji će ga pamtiti kao osobu koja je ostavila neizbrisiv trag u znanstvenom i gospodarskom i životu Poreča i okolice, opraštamo se od gospodina Tomčića, uz zahvalu za sve njegove doprinose Poreču i Porečanima, te obitelji izražavamo duboku sućut.

GRAD POREČ-PARENZO

Izvor fotografija Istrapedia

IN ITALIANO...