POREČ: Nova Odluka o socijalnoj skrbi daje više pomoći za obitelji s više djece, dobivanje naknada za energente, jednokratnih pomoći, a novost je financiranje prekvalifikacije u deficitarna zanimanja

POREČ: Nova Odluka o socijalnoj skrbi daje više pomoći za obitelji s više djece, dobivanje naknada za energente, jednokratnih pomoći, a novost je financiranje prekvalifikacije u deficitarna zanimanja

2023-08-31

Nove pomoći za obitelji sa petero i više djece, izmijene i dopune nekih odredbi vezano za isplaćivanje naknade za hranu za dojenčad, troškove stanovanja, pomoć u kući, te jednokratne naknade, kao i novi oblik naknade za građane koji ispunjavaju uvjete, a to je naknada za financiranje troškova edukacije radi prekvalifikacije iz teže u lakše zapošljiva zanimanja, uz obaveze usklađivanja sa Zakonom, novosti su trećih Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo koje su sinoć jednoglasno usvojene na sjednici Gradskog vijeća. 

Kako je istaknula pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Vesna Kordić, analizom korisnika koji se javljaju Gradu posljednjih godina radi ostvarivanja nekakvog prava ili naknade ustanovljeno je da obitelji s petero i više djece imaju velike troškove za školovanje djece ili njihovo uključivanje u predškolske ustanove, te da su zbog toga u riziku od siromaštva. Budući da ove obitelji ne ispunjavaju uvjete propisane važećom Odlukom, predloženim novim uvjetom želi se izaći u susret ovakvim obiteljima u kojima su najčešće oba roditelja zaposlena, ali njihova primanja nisu dovoljna za podmirenje svih potreba obitelji. Gradska Odluka o socijalnoj skrbi utvrđuje prava na naknadu za plaćanje troškova boravka djeteta u dječjim jaslicama i vrtićima, naknadu za plaćanje troškova prehrane organizirane u osnovnoj školi, naknadu za plaćanje troškova produženog boravka učenika u osnovnim školama, te naknadu za plaćanje troškova prijevoza za učenike srednjih škola. Predloženom dopunom uvrštavaju se obitelji s petero i više djece koje ispunjavaju posebni uvjet prihoda među korisnike prava i naknada vezanih za podmirenje potreba djece.

Također temeljem Odluke o socijalnoj skrbi određuje se priznavanje prava na naknadu za plaćanje troškova boravka djece i mladih u programima namijenjenim djeci i mladima, koji se izvode na području Grada Poreča-Parenzo tijekom ljetnih i zimskih praznika, u punom iznosu tih troškova. Dosadašnjom odlukom bilo je određeno da takvo pravo mogu ostvariti isključivo djeca iz obitelji koje ispunjavaju socijalni uvjet, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područnim uredom Poreč-Parenzo (nekad Centar za socijalnu skrb) ustanovljeno je da postoje djeca iz drugih obitelji koje su u riziku, a koje ne ispunjavaju socijalni uvjet propisan Odlukom, a nerijetko je njima takav oblik pomoći jednako, ako ne i više potreban, te su i oni uvršteni u ostvarivanje ovog prava.

Dosadašnjom Odlukom o socijalnoj skrbi bile su određene koje se vrste naknada za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici koji to pravo ne ostvaruju kao korisnici zajamčene minimalne naknade. Tako su, uz plaćanje troškova komunalne naknade, najamnine, troškova grijanja, vodnih usluga, troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, troškova odvoza smeća i pričuve, dodani i troškovi električne energije i vode. Predloženim promjenama omogućava se priznavanje prava na veće iznose naknade za najamninu za najam stanova u privatnom vlasništvu, te time olakšavanje podmirenja troškova podstanarstva građanima u socijalnoj potrebi. Također, predloženom promjenom proširuje se kategorija korisnika koji ostvaruju pravo na ovu naknadu koju su dosad mogli ostvariti samo korisnici zajamčene minimalne naknade. Tako da je ostvarivanje prava na pomoć može ostvariti veći broj ljudi, naravno, uvijek i isključivo oni koji udovoljavaju uvjetu prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Novost izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi su prava na naknadu za financiranje troškova edukacije radi prekvalifikacije iz teže u lakše zapošljiva zanimanja. Predloženom promjenom uvodi novi nadstandard, te se građanima u socijalnoj potrebi nudi mogućnost edukacije ili prekvalifikacije za deficitarna zanimanja na području Grada Poreča-Parenzo. Time se korisnicima olakšava zapošljavanje, a lokalna zajednica dobiva prijeko potrebne deficitarne kadrove.

Izmjenama i dopunama uređuje se priznavanje prava na jednokratne naknade, do sada su se jednokratne naknade odobravale jednom godišnje, a ovom izmjenom jednokratna naknada može priznati u više navrata tijekom jedne kalendarske godine, ali se definira i maksimalan iznos ukupno priznatih jednokratnih naknada.

I naravno, izmjenama i dopuna radi usklađivanja Odluke s novim Zakonom o socijalnoj skrbi i njegovim izmjenama i dopunama, kojima su ukinuti Centri za socijalnu skrb, te je osnovan Hrvatski zavod za socijalni rad koji im svoje područne urede diljem Hrvatske, te je bilo potrebo uskladiti gradsku odluku s ovim i drugim izmjenama Zakona.

IN ITALIANO...