Javni poziv za predlaganje kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Puli-Pola

Javni poziv za predlaganje kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Puli-Pola

Izdvojene novosti
2023-02-20

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22, dalje: Zakon o sudovima) i članka 51. Statuta Grada Poreča-Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 02/13, 10/18 i 2/21 ), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, objavljuje 

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ZA MLADEŽ OPĆINKOG SUDA U PULI-POLA

Poziv se nalazi u privitku ispod:

IN ITALIANO...