Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

Izdvojene novosti
2022-10-10

Poreč, 06.10.2022. Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo KLASA: 011-01/22-01/43, UR.BROJ: 2163-6-07/01-22-2 od 28. srpnja 2022., objavljuje se: JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

IN ITALIANO