BASANIĆ ČUŠ: Poreč je grad zdravlja, a Zdravi grad važan resurs u brizi za zdravlje svih građana

BASANIĆ ČUŠ: Poreč je grad zdravlja, a Zdravi grad važan resurs u brizi za zdravlje svih građana

Novosti
2022-04-07

Poreč, 07.04.2022.   Povodom današnjeg Svjetskog dana zdravlja, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić pozvao je gradske vijećnike u obilazak gradske ustanove Zdravi grad Poreč i susret s djelatnicama koji svakodnevno brinu o zdravlju građana Poreča – njih više od 3.500.

Kako je prilikom predstavljanja ustanove naglasila ravnateljica Nataša Basanić Čuš, Poreč se doista može zvati gradom zdravlja. „Ali ne zato jer smo mi to sami rekli, već to potvrđuju mnogi nadstandardi – među kojima je i ustanova Zdravi grad Poreč. I to je ono što svi naši korisnici znaju – da programe koji koriste omogućava Grad Poreč, da smo mi ustanova Grada Poreča, te da to ostali gradovi nemaju.“ rekla je ravnateljica.

Projekt Zdravi grad Svjetske zdravstvene organizacije promiče standarde kvalitete života i unapređenja zdravlja u zajednici na razne načine, usmjerava i koordinira ka neprestanom podizanju kvalitete života u gradu, utječe na očuvanje zdravlja svakog čovjeka i ranjivih skupina, ističe važnost zdravih životnih navika i promovira zdrave životne izbore, utječe na uređenje prostora u funkciji zdravlja (šetnice, biciklističke staze, dječja igrališta…), održavanje čistoće, promociju i edukaciju o selektivnom prikupljanju otpada, ističe važnost poštivanja standarda zdravog urbanog planiranja i pristupačnosti te praćenje zdravog suživota ljudi i životinja.

Među mnogobrojnim aktivnostima kojima se ova ustanovama bavi, naglašena je važnost prepoznavanja rizika, kako bi se na njih moglo reagirati i stvarati zaštitne čimbenike te stvaranje otpornih zajednica. A to je posao svih, od jedinice lokalne samouprave do stručnih timova i pojedinaca.

„Poreč kroz svoju povijest oduvijek se profilirao kao grad koji je razvijao socijalne programe malo više nego ostali gradovi, jer je u Istri prvi imao Dom za starije, da bi se to nastavilo sa Zdravim gradom te sinergijom svih aktera.“ rekla je Basanić Čuš, naglasivši da, osim što samo ove postojanje Zdravog grada izdvaja Poreč od ostalih gradova, činjenica da je lokalna samouprava omogućila svim svojim sugrađanima besplatna savjetovanja, radionice, grupe, aktivan rad s ranjivim skupinama, djecom i mladima.

Tijekom predstavljanja među sudionicima razvila se zanimljiva rasprava o najvećim rizicima modernog vremena – mentalnom zdravlju, utjecaju pandemije na sve generacije, posebno najmlađe sugrađane i starije, ovisnostima i prevenciji. Zaključeno je kako je velika stvar da je zdravlje u Poreču prioritet, iako zdravstvo nije u direktnoj ingerenciji lokalne samouprave.

„Financiranjem nadstandarada omogućavaju se potrebne usluge svim sugrađanima, a rad ustanove i podrška zajednice govori nam da je naš Zdravi grad veliko bogatstvo koje imamo čija stručnost prepoznata na razini cijele države, ali i šire. Upravo zato, paralelno s proširenjem Doma za starije i nemoćne osobe Poreč idemo i u proširenje prostora Zdravog grada Poreč, kako bi osigurali još bolje uvjete za rad, ali i sve korisnike.“, rekao je gradonačelnik.