Lječnički pregledi

Lječnički pregledi

Mamografski pregled:

Grad Poreč provodi program financiranja mamografskih pregleda žena. Pravo na besplatan pregled imaju sve žene sa područja Grada Poreča sa navršenih 40 godina života.

Pregledi se obavljaju u Specijalističkoj radiološkoj ordinaciji Dr. Milorad Jovanović u Poreču, a za preglede se možete naručiti na broj tel: 453-140.

IN ITALIANO...