Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija je proces koji uključuje niz odluka koje pojedinac donosi tokom svog školovanja i zaposlenja.
Prva profesionalna odluka odnosi se na izbor programa srednje škole.


Sljedeće odluke vezane su za pronalaženje odgovarajuće studijske grupe i/ili posla koji će pojedinac obavljati.

U svijetu brzih promjena ljudi promijene i po nekoliko poslova, pa i zanimanja u svom radnom vijeku.

Osnovni ciljevi profesionalne orijentacije su:

• razvoj motivacije za učenje i permanentno intelektualno usavršavanje;
• povećanje osposobljenosti učenika za djelovanje u radnoj, društvenoj i privatnoj sredini;
• ojačavanje integracijske uloge škole;
• uspostavljanje funkcionalne suradnje škole i lokalne zajednice;
• povećanje kvaliteta i primjenljivosti stečenih znanja;
• razvoj evropske dimenzije obrazovanja kako bi stečena znanja bila upotrebljiva na širem tržištu rada.


Veliki dio našeg života provodimo radeći. Radimo 7 do 8 sati na dan, 5 ili 6 dana u tjednu i 35 do 40 godina. Izboru zanimanja kojim ćemo se baviti veći dio života treba posvetiti pažnju u skladu sa značajem tog pitanja.
Izbor najčešće nije samo jedna odluka, ali su odluke koje se donose u toku karijere sigurno neke od najvažnijih u čovjekovom životu.

Korisni linkovi: