Građanima Poreča novčane naknade za uklanjanje azbestnih pokrova

Građanima Poreča novčane naknade za uklanjanje azbestnih pokrova

Novosti
2015-03-19

Program „Moj Poreč bez azbesta“ u sklopu kojeg se građanima nude značajna financijska sredstva za uklanjanje azbestnih krovnih pokrova tzv. salonit ili eternit ploča, predstavljen je danas, u četvrtak 19. ožujka u Maloj vijećnici Grada Poreča-Parenzo na konferenciji za novinare na kojoj su govorili gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo Edi Štifanić i direktorica gradskog poduzeća Parentium Gordana Lalić.

Natječaj je namijenjen svim fizičkim osobama koje žele sa svojih objekata na području Grada Poreča ukloniti azbestne krovne pokrove. Natječaj će biti otvoren od 6. travnja do 15. svibnja 2015. godine, a svim će se građanima na kućne adrese, prije početka natječaja, uz račun za odvoz otpada dostaviti i informativni letak koji će sadržavati sve informacije vezane uz sam natječaj, kao i smjernice za nabavku informativnih materijala.

- Ovom se akcijom, direktno, sredstvima iz proračuna Grada Poreča – Parenzo, sa 100 kuna po metru kvadratnom uklonjenog azbestnog pokrova fizičkim osobama sufinancira uklanjanje i postavljanje novog krovnog pokrova. Smatramo da je ovo hvalevrijedna akcija kojom želimo pomoći našim građanima i motivirati ih da uklone čim više krovnih pokrova koji sadrže azbest iz naše okoline, jer tako ne samo da osiguravaju svoje i zdravlje ljudi koji borave u blizini tih objekata, već i čine naš grad zdravijim i privlačnijim turističkim središtem, kazala je Lalić. Napomenula je da građani, uz potporu od 100 kuna po metru kvadratnom uklonjenog azbestnog pokrova mogu ostvariti i dodatnih 16 kuna pomoći po kvadratu uklonjenog azbestnog pokrova, koje isplaćuje ovlašteni sakupljač opasnog otpada koji ima potpisan ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Gradonačelnik Edi Štifanić pozvao je građane da zajedno uklone azbest iz grada i uz pomoć sredstava iz gradskog proračuna, Poreč i Poreštinu učine zdravijom zajednicom.   

– Pozivam sugrađane da, u što je moguće većoj mjeri, skinu krovne pokrove s azbestom jer se to doista isplati, prije svega iz zdravstvenih, a potom i financijskih razloga. Sa ukupno 116 kuna po kvadratu koliko se može ostvariti pomoći, pokrit će se otprilike 60 posto cijene novog pokrova, a ako se odluče za limene pokrove za gospodarske zgrade, troškovi će biti pokriveni u potpunosti, kazao je Štifanić.

Napomenuo je kako će na natječaju prednost imati sugrađani lošijeg imovinskog stanja, a za cijelu je akciju „Moj Poreč bez azbesta“ iz gradskog proračuna predviđeno 100.000 kuna, od čega je maksimalan iznos po osobi 10.000 kuna.

„Moj Poreč bez azbesta“ program je koji zajednički provode Grad Poreč-Parenzo, gradsko poduzeće Parentium d.o.o. i Fond Zdravi grad Poreč.

Poticaj za ovu akciju bila je edukacija nedavno provedena u suradnji s udrugom Moj otok, na kojoj su građani iskazali iznimno veliki interes za uklanjanje azbestnih pokrova. Temeljem povratnih informacija koje su dobili, Lalić je rekla kako je riječ većinom o manjim gospodarskim objektima, koji se nalaze u prigradskim naseljima - garažama, štalama i sličnom. 

Prema potrebama i interesu građana, raspisivat će se novi natječaj, a Grad Poreč – Parenzo, zajedno s partnerima iz programa uvijek će stajati na raspolaganju građanima, pogotovo kad se radi o uklanjanju opasnog, kancerogenog materijala iz okoline. Riječ o prvom ovakvom natječaju, a u budućnosti ih se planira provesti još, ovisno o potrebama građana.