Istine i neistine o porečkom Ljetnom kampu

Istine i neistine o porečkom Ljetnom kampu

Novosti
2013-08-27

ISTINE O LJETNOM KAMPU GRADA POREČA
Proteklo je 17 godina  realizacije jednog od najvrjednijih projekata Grada Poreča usmjerenog podršci zdravom rastu i razvoju djece predškolske i rane osnovnoškolske dobi.  Od svog početka zamišljen je kao vid organiziranog ljetnog okupljanja djece preko ljetnih praznika  na prostoru gradskog kupališta s ciljem aktivnog boravka djece na otvorenom prostoru i s naglaskom na tjelesnoj aktivnosti djece . 

Danas, kada se procjenjuju rezultati postojanja i djelovanja Ljetnog kampa Grada Poreča vidljivo je da su svi partneri koji su učestvovali u njegovu nastajanju i provođenju postigli za Poreč uspjeh neprocjenjive vrijednosti. Kreiranjem programa Ljetnog kampa osigurana je zaštita za svu djecu koja su u njemu proplivala i/ili razvila prvu, bazičnu ljubav prema sportskim aktivnostima u vodi i izvan nje. 
Dugogodišnje rezultate rada Ljetnog kampa mogu procijeniti stručni timovi Grada Poreča  ali ih procjenjuju  i vanjski procjenjivači , stručni savezi i hrvatski profesionalci koji o psiho fizičkom rastu djece i mladih poučavaju generacije stručnjaka. Brojni podaci koji godinama  dokazuju da se već može govoriti o sjedećim generacijama djece i mladih, neurološka istraživanja koja dokazuju lošiju razvijenost pojedinih dijelova mozga i dječje motorike zbog nedovoljnog kretanja, vrtoglavi porast broja pretile djece s ozbiljnim komplikacijama za zdravlje, pokazuju da je program kampa Grada Poreča, koji u centar pažnje stavljaj tjelesnu aktivnost , izuzetno važan  izbor za dijete. Poreč je osmišljenim programom Ljetnog kampa uz stručno vođenje i pedagoške standarde za rad s djecom, svih ovih godina, u centar pažnje stavljao zdrav razvoj djece kroz tjelesnu aktivnost te osigurao učenje vještine plivanja za zdrav i siguran život djece uz more.

Sve godine realizacije Ljetnog kampa Grada Poreča od 1997. godine, djeca i roditelji koji su u Kamp polazili, oni koji su se u Kamp vraćali i vraćaju se, najstariji polaznici Kampa koji ga spominju s radošću i lijepim uspomenama danas već u svojim studentskim danima, više od 2500 djece koja su u Kampu proplivala, sva djeca koja su naučila pravilno plivati, svi stručnjaci koji su ga razvijali te  u njemu i danas rade …  zaslužuju osvrt na razvojni put porečkog gradskog Ljetnog kampa.

Zaslužuju i stoga što su u posljednje vrijeme izrečene  neistine o gradskom kampu od strane vodstva DND-a Poreč te držimo značajnim podsjetiti na činjenice, a upozoriti na neistine o dugogodišnjem projektu porečkog gradskog Ljetnog kampa.

NEISTINE O LJETNOM KAMPU GRADA POREČA
Neistine o radu gradskog Ljetnog kampa iznesene u medijima od strane DND-a  imamo obvezu demantirati zbog dugogodišnjeg ulaganja Grada Poreča u kvalitetni program gradskog Ljetnog kampa!  

1. Neistina je da Grad Poreč financira privatnu tvrtku za realizaciju Ljetnog kampa što se vrlo jednostavno može vidjeti iz realizacije Proračuna Grada Poreča. Grad  surađuje s istim timom stručnjaka s kojima je DND godinama vodio i kreirao gradski Ljetni kamp što roditelji Poreča itekako prepoznaju. Dugogodišnji koordinator kampa, mr.sc.Jadranko Vrus, prof. kineziologije, godinama u kampu predstavlja porečku udrugu kineziologa, a čitavo vrijeme je zaposlenik  iste privatne tvrtke Happy time u kojoj je radio i kada ga je DND pozvao na suradnju u prvoj godini organizacije kampa 1997.
Od 2008. godine, zbog internih problema i sukoba u DND-u, stručne službe grada preuzele su kompletnu organizaciju i vođenje  Ljetnog kampa te se svi troškovi  kampa (materijalni, kadrovski) direktno financiraju iz Proračuna grada po planu i programu kampa za tekuću godinu i uz nadzor gradskih stručnih službi . Sva eventualna nerealizirana sredstva (koja ovise o broju djece, troškovima uređenja prostora i sl.) također ostaju resornom odjelu i raspoređuju se za druge prioritetne potrebe djece i mladih. Gradski Ljetni kamp Grada Poreča nikada nije vodila niti danas vodi privatna tvrtka.

2. Neistinita je tvrdnja  DND-a da Grad Poreč odvaja za kamp 320.000,00 kuna proračunskog novca . Grad sufinancira kamp sa 50% troškova tijekom svih ovih godina, a za posljednje četiri godine taj je iznosi od 140.000 do 180.000 kn (ovisno o broju djece i ulaganju u prostor). To su sredstva koja Grad odvaja i nadalje će odvajati  za siguran i zdrav boravak djece u osmišljenom Ljetnom kampu po pedagoškim standardima za rad s malom djecom dokle god ga Grad bude organizirao i podržavao.  

3. Neistina je da je program Zabavne ljetne baze 2013. konkurentniji cijenom od gradskog Ljetnog kampa kako tvrdi u medijima predsjednica DND-a Sonja Lovreković. DND je pri kandidiranju Gradu Poreču programa Zabavne ljetne baze 2013. od Grada tražio 132.980,00 kn, a ukupni izračun vrijednosti programa iznosi  269.450,00kn. Dakle, novi program DND-a, koji je kandidiran Gradu prvi put za 2013., nije konkurentniji  cijenom , ne nudi isti sadržaj, ciljeve ni  pedagoške standarde za rad s djecom u odnosu na gradski Ljetni kamp.    

4. Neistinita je izjava predsjednice DND-a da gradska uprava ignorira  aktivnost DND-a naziva Zabavna ljetna baza 2013. Gradska uprava nikada nije ignorirala programe i suradnju s DND-om. Program Zabavna ljetna baza 2013. je novi program kandidiran Gradu Poreču, procijenjen od vanjskih, nezavisnih, županijskih komisija kao i svi drugi pristigli programi  te nije ocijenjen kvalitetnijim ni konkurentnijim u odnosu na postojeći  program gradskog Ljetnog kampa (kadrom, sadržajem, ciljevima, prostornim uvjetima, konačnim ishodima) za  skrb o maloj djeci. Uloga Grada je da ponudi djeci i roditeljima najkvalitetniji  zaštitni program primjeren dobi s najvećom direktnom dobiti za djecu uključenu u program! Zbog toga Grad Poreč  ciljano poziva djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta i njihove roditelje u Ljetni kamp kojeg Grad Poreč podržava i sufinancira.  
Zatečeni smo izjavom  DND-a, u jednoj od posljednjih medijskih objava, u kojoj  samoinicijativno iznose da DND organizira rad  djecom u programu Zabavna ljetna baza 2013.  u „neadekvatnim uslovima kakve pruža prostor Starog remonta“, a  Grad istovremeno ulaže u unapređenje sigurnih uvjeta  za rad s djecom u Ljetnom kampu na gradskom kupalištu i to isto financira!  

5. Neistina je da je DND samostalno osmislio program gradskog Ljetnog kampa.  Program gradskog Ljetnog kampa osmislili su predstavnici DND-a  u suradnji s porečkim kineziolozima koje je od početka vodio  dugogodišnji koordinator kampa  mr. sc. Jadranko Vrus, prof. kineziologije.  Prof. Vrus je inicirao školu plivanja za Poreč i prije postojanja Ljetnog kampa na plaži Naftaplin u Poreču. Ta je škola kasnije postala sastavni dio programa Ljetnog kampa. Držimo ne korektnim da predsjednica DND-a, Sonja Lovreković,  prisvaja autorska prava u odnosu na timski rad većeg broja porečkih stručnjaka iz različitih oblasti koji su doprinijeli nastanku programa stručno vođenog gradskog Ljetnog kampa Grada Poreča kroz povijest njegova razvoja. Predstavnici DND-a dali su svoj vrijedan doprinos nastanku programa Ljetnog kampa ravnopravno sa svim drugim stručnjacima koji su sudjelovali u njegovu nastajanju za Poreč.
Isto potvrđuje  izvadak iz tiskanog Biltena o 10 godina rada DND-a , odnosno dio predgovora tadašnje, dugogodišnje  predsjednice DND-a Snježane Lehman koji glasi:  „…Zahvaljujući razumijevanju gradskih vlasti, tj. Grada Poreča i tadašnjeg pročelnika za društvene djelatnosti Marina Sedmaka, uspjeli smo dobiti početna sredstva. Iskustvo na kojem bi se mogla bazirati neka kalkulacija nismo imali. Nismo znali ni koliki će biti odaziv djece, pa koordinatoru Kampa - magistru sportske rekreacije Jadranku Vrusu, kome smo povjerili zadatak da pronađe stručne voditelje i trenere, nije bilo lako odrediti koliko će ih trebati. Uspio je angažirati profesore tjelesne kulture Miša Milinkovića i Mira Mataiju. Njih su trojica primila prvu grupu koja je sramežljivo započela s pedesetak djece. No već smo za treću smjenu tražili dodatnu pomoć od Grada jer sami nisu mogli pokriti veliki interes i broj djece, pa smo morali uzeti dodatne voditelje. Sljedećeg je ljeta već bilo lakše planirati organizaciju, kadrove i sredstva potrebne za kvalitetan rad Kampa.......”.
Bilten se može dobiti na uvid u arhivi gradske uprave Grada Poreča. 

Grad Poreč sa svim stručnim voditeljima gradskog Ljetnog kampa zahvaljuje roditeljima koji godinama ukazuju povjerenje programu gradskog Ljetnog kampa.  Roditeljima koji znaju  da su sigurnost djece,  zdrav rast djece uz tjelesnu aktivnost, usvajanje vještine plivanja za siguran i kvalitetan život uz more i  pedagoški standardi  za rad s djecom uvjeti od  neprocjenjive vrijednosti  i važnosti  za rast i razvoj njihove djece!  

Ured gradonačelnika sa zamjenicima i stručni tim UO za društvene djelatnosti, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb