Dječji vrtić Crvenkapica

Dječji vrtić Crvenkapica

Dječji vrtić Crvenkapica započeo je s radom 8. travnja 2002. godine. Osnivač je Viviana Salvaro.
Na današnji dan Vrtić ima u radnom odnosu 8 djelatnika koji se brinu za 70-ak polaznika.
U vrtiću su 2 jasličke skupine sa 18 djece i jedna mješovita sa 36 djece.

Za potrebe vrtića unajmljena je i uređena privatna kuća sa 300 m² unutarnjeg i 1000 m² vanjskog prostora - sve za dječju igru.

Dječji vrtić i jaslice Crvenkapica

Adresa: P. Preradovića 4, Poreč
Ravnatelj: Viviana Salvaro
Informacije o prijavama i upisima na
tel. +385 (0)52 431 324