Dječji vrtić-Scuola dell infanzia „PAPERINO“

Dječji vrtić-Scuola dell infanzia „PAPERINO“

Dječji vrtić-Scuola dell infanzia „PAPERINO“ je jedina predškolska ustanova na području Grada Poreča i okolnih Općina koja ostvaruje redovni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi na talijanskom jeziku.

Posebnost „Paperina“ je da njeguje razvoj rane dvojezičnosti.

Program obuhvaća različite sadržaje od kojih odvajamo pristup djeci po metodi KORAK PO KORAK čiju je edukaciju prošao cijeli stručni kolektiv „PAPERINA“.

Naš rad se također osniva na elementima Reggio koncepcije, te Integralne metode rada. Djeca su uključena u razne tematske projekte te u radu za poticanje darovitosti.

Organiziraju se redovito i tematske radionice s roditeljima o kvalitetnom roditeljstvu i odgoju djece.

Osim redovnog programa provode se i posebni, dodatni kraći programi kao što su : škola u prirodi (boravak u dvorcu Stara Sušica na tri ili više dana),sportska radionica, dječji zbor, odgoj za ljudska i dječja prava, preventivni programi protiv ovisnosti, prihvaćanje različitosti i tolerancije, odgoj i obrazovanje za očuvanje okoliša, njegovanje kulturne baštine, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, dječji karneval, Cvjetni korzo i drugo.

Kao talijanski vrtić uključeni smo i u mrežu svih talijanskih vrtića Republike Hrvatske i Slovenije gdje smo redovito prisutni aktivnostima koje organizira Talijanska Unija:

1. Susret predškolaca „GIROTONDO DELL AMICIZIA“ koji se organizira svake godine u drugom gradu
2. Ex Tempore Novigrad
3. Festival dječjih dramskih skupina „Appuntamento con la fantasia“
4. likovni natječaj „Un fiore per la mamma…“

Posebno nam je važna suradnja sa roditeljima i njegovanje partnerskih odnosa.

Otvoreni smo za svaki vid suradnje s drugim vrtićima, školama i gradskim ustanovama i udrugama. Isto smo tako otvoreni i spremni učiti i usavršavati se u oblicima i programima rada s djecom.

Koristimo individualni pristup što znači da se prilagođavamo djetetovim potrebama, interesima i mogućnostima u svakoj fazi odgojno-obrazovnog procesa.


Dječji vrtić Paperino

Adresa: Obala M. Laginje 6, Poreč
Ravnatelj: Nataša Musizza
Informacije o prijavama i upisima na tel. +385 (0)52 434 760 i +385 (0)52 422 441, fax +385 (0)52 422 442