Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

UPU Zone gospodarske namjene “Buići – Žbandaj (UPU-2)

UPU Zone gospodarske namjene “Buići – Žbandaj (UPU-2)

Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja. 

Urbanistički plan uređenja u skladu sa važećim prostornim planom šireg područja /PPU/, određuje osobito:

  • podjelu područja na posebne prostorne cjeline te područja i koncept urbane obnove naselja ili dijelova naselja,
  • namjene površina i prikaz površina javne namjene,– razmještaj djelatnosti u prostoru,– javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,– mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,– uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,– zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja,– uvjete uređenja i korištenja površina i građevina,– zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća,- odredbe za provođenje plana.

Lokacija: – naselje Buići - Žbandaj

Namjena: - gospodarska – proizvodna i poslovna

Odredbe za provođenje: Službeni glasnik br. 14/05, 9/08 i 11/08 - pročišćeni tekst, 4/14 i 4/14 – pročišćeni tekst


Grafički prikazi: