Korisni linkovi i kontakt

Korisni linkovi i kontakt

Završeni projekti

Projekt SPACE

 

Aktualni projekti 

PROJEKT STREAM

 

·         Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj

 

·         Program suradnje: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

 

·         Početak provedbe projekta: 1.4.2020.

 

·         Završetak provedbe projekta: 31.12.2022.

 

·         Ukupna vrijednost projekta: 9.411.657,83 EUR

 

Projektni partneri

 

01. ZADAR COUNTY DEVELOPMENT AGENCY ZADRA NOVA

 

02. DUBROVNIK NERETVA COUNTY

 

03. PUBLIC INSTITUTION RERA SD FOR COORDINATION AND DEVELOPMENT OF SPLIT DALMATIA COUNTY

 

04. UNIVERSITY OF ZADAR

 

05. REGIONAL AGENCY FOR PREVENTION, ENVIRONMENT AND ENERGY IN EMILIA ROMAGNA

 

06. REGIONAL STRATEGIC AGENCY FOR THE ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY – APULIA REGION

 

07. NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR)

 

08. EURO-MEDITERRANEAN CENTER ON CLIMATE CHANGE FOUNDATION

 

09. POLITECHNIC UNIVERSITY OF MARCHE

 

10. MARCHE REGION

 

11. PUBLIC BODY FOR THE RIGHT TO STUDY – TERAMO

 

12. PUBLIC INSTITUTION DEVELOPMENT AGENCY OF LIKA-SENJ COUNTY – LIRA

 

13. KARLOVAC COUNTY

 

14. TOWN OF POREČ – PARENZO

 

15. CITY OF VENICE

 

16. IUAV UNIVERSITY OF VENICE

 

17. CROATIAN WATERS

 

Opis projekta

 

Projekt STREAM (Strategic development of flood management) bavi se prilagodbom klimatskim promjenama u smislu smanjenja ranjivosti urbanih cjelina na poplave uzrokovane velikim količinama oborina uslijed ekstremnih vremenskih događaja. Kroz provedbu projekta planirana je provedba čitavog niza aktivnosti usmjerenih ka implementaciji preventivnih mjera te opremanju, osposobljavanju i edukaciji hitnih službi, te službi civilne zaštite za postupanja u kriznim situacijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti lokalne zajednice na poplavu. Ova operacija rezultirat će povećanom sigurnošću od prirodnih i umjetnih katastrofa, što će smanjiti negativne posljedice na ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i ekonomske aspekte područja povezanog s poplavama.

 

Opći cilj projekta

 

Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava.

 

Aktivnosti

 

Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.

 

Za detaljnije informacije posjetite mrežnu stranicu: https://www.italy-croatia.eu/web/stream