Osnivanje obrta ili trgovačkog društva

Osnivanje obrta ili trgovačkog društva

OBRT

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu.

 • S obzirom na vrste, obrti mogu biti:
 1. slobodni obrti - obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za otvaranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema
 2. vezani obrti - obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 3. povlašteni obrti - obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti

Informacije o uvjetima za otvaranje obrta, prostoru i opremi, sjedištu, vođenju itd. dostupne su na Portalu obrtnog registra Republike Hrvatske PORTOR i servisu Hitro.hr, kao i na web portalu Udruženja obrtnika Poreč, gdje između ostaloga možete pročitati zanimljivu brošuru „Priručnik o obrtu – za obrtnike i one koji to žele postati“.

TRGOVAČKO DRUŠTVO

Trgovačko je društvo pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o trgovačkim društvima. Prema Zakonu, trgovačka društva se dijele:

 1. društva kapitala:
  - društvo s ograničenom odgovornošću
  - dioničko društvo
 2. društvo osoba
  - javno trgovačko društvo
  - komanditno društvo
  - gospodarsko interesno udruženje

Informacije o osnivanju trgovačkog društva dostupne su na servisu Hitro.hr. U Poreču se servis Hitro.hr nalazi u prostorijama Financijske agencije na adresi V. Nazora 2, broj telefona 429-150.