Zeleni grad Poreč - Parenzo

Zeleni grad Poreč - Parenzo

''Klima se mijenja i te klimatske promjene su uglavnom nastale zbog ljudskog djelovanja2

Upravo iz tog razloga, sve više se raspravlja kako smanjiti ljudski utjecaj na klimu, kako se prilagoditi promjenama koje se već javljaju, te kako predvidjeti buduće klimatske promjene. Najveća zabrinutost zbog ljudskog djelovanja na klimu se odnosi na povećanu koncetraciju ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferi, zbog potrošnje fosilnih goriva. Osim toga, sve više smo zabrinuti zbog ozonskih rupa, sve većeg iskrčivanja šuma i povećanja obradivih površina, što također utječe na klimatske faktore.
Više od pola emisije stakleničkih plinova stvara se u gradovima. 80% stanovništva živi i radi u gradovima, gdje se troši do 80% energije. Lokalne vlasti, koje su najbliže građanima, u idealnom su položaju da razumiju njihovu zabrinutost. Štoviše, mogu se sveobuhvatno suočiti s izazovima i na taj način olakšati mirenje javnih i privatnih interesa i uključivanje održive energije u sveukupne lokalne razvojne ciljeve, bez obzira je li to razvoj alternativnih oblika energije, učinkovitije korištenje energije ili promjene u ponašanju. Lokalna vlast, stoga, mora postati glavni sudioniku uvođenju politike održivog korištenja energije, te se njen trud kao takav mora prepoznati i podržati. Lokalna vlast ima ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena.

Odlučnost i inicijativa koje je Grad Poreč-Parenzo pokazao ovim korakom, samo su logičan slijed našeg dugogodišnjega nastojanja promicanja principa održivog razvoja i razvijanja novih ideja i pionirskih rješenja, čija je uspješna realizacija rezultirala višestrukom koristi za, prvenstveno, građane Grada Poreča-Parenzo, ali i za odgovornu Gradsku Upravu, koja će djelotvornom provedbom identificiranih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti postaviti temelje energetski održivom razvitku Grada Poreča-Parenzo, omogućiti preobrazbu urbanih gradskih četvrti u ekološki održive, povećati kvalitetu života svojih građana, te učiniti svoj Grad primjerom grada energetske učinkovitosti i održivog razvitka koji će moći slijediti i ostali gradovi u Hrvatskoj.

 

POPIS SVIH IZRAĐENIH DOKUMENATA

 

1. Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Poreča – Parenzo za period 2013. do 2020. godine

 

2. RevizijaAkcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Poreča – Parenzo za period2013. do 2030. godine

 

3. Izvješće o procjeni trenutnog stanja klimatskih pokazatelja za područje Grada Poreča –Parenzo

 

4. Trenutno stanje i buduće promjene klimatskih pokazatelja kao uvod u Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama Grada Poreča – Parenzo

 

5. Procjena ranjivosti i rizika sektora od posebnog značaja za Grad Poreč – Parenzo

 

6. Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Poreča-Parenzo do 2030. godine s prvim petogodišnjim planom provedbe 

7. Plan klimatske neutralnosti Grada Poreča-Parenzo za period do 2050. godine