Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava

Novosti
2017-03-13

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - povratni cjevovod za navodnjavanje s pročišćenom vodom s budućeg uređaja za pročišćavanje otpadne vode na području Grada Poreča - POVRATNI CJEVOVODI UPOV POREČ-JUG - GOLF IGRALIŠTE ZELENA LAGUNA, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 5508/3, 5508/4, 5508/6, 5508/7, 5509/1 k.o. Poreč (Poreč), k.č.br. 571/2, 418/1, 418/2, 463/1, 463/2, 462, 461, 423/1, 423/2, 424/1 k.o. Mugeba (Poreč).

IN ITALIANO.... 

Detalji poziva i službeni poziv nalaze se u privitku.