Obilježimo zajedno Međunarodni dan prava djeteta

Obilježimo zajedno Međunarodni dan prava djeteta

Događanja
2010-11-26

Društvo naša djeca Poreč poziva sve na program pod nazivom Imaš pravo imati pravo koji će se održavati povodom Međunarodnog dana prava djeteta, u subotu, 27. studenog 2010. godine s početkom u 17.00 sati u gradskom kazalištu. U programu sudjeluju djeca polaznici/ce radionicaDND-a Poreč i članovi/ice udruge mladih USB Poreč. Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta donijela jeGlavna skupština UN na svojem zasjedanju 20. studenog 1989. godine. Taj dokument obvezuje države potpisnice na realizaciju njegovih zaključaka, odnosno na sustavno promicanje i zaštitu prava djeteta navedenih u 54 članaka Konvencije. Konvenciju kao međunarodni zakon prihvatile su 193 države u svijetu, a među njima se od 1992. godine nalazi i Republika Hrvatska. Ove godine osobito ističemo pravo djeteta na zdravstvenu skrb, dajući podršku maloj vili Maji, kao i svakom bolesnom djetetu u ostvarivanju prava na najbolju moguću zdravstvenu skrb.