Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Uredi podatke

UO za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti sastoji se od :

 

- Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju

 

- Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo.

 

U Odsjeku za predškolski odgoj, obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju obavljaju se poslovi: osiguravanja javnih potreba u području: predškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, te sporta i rekreacije, poslovi osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u području predškolskog odgoja, obrazovanja i kulture kojima je osnivač Grad Poreč-Parenzo i praćenja njihovog poslovanja. U Odsjeku se obavljaju stručni i administrativni poslovi za pripremu i provođenje određenih postupaka javne nabave za potrebe ustanova u obrazovanju, po potrebi i u drugim naprijed navedenim područjima, poslovi pripreme i objavljivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga u području kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije i praćenja njihova rada, poslovi predlaganja i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata u naprijed navedenim područjima, te ostali slični poslovi.

 

U Odsjeku za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo obavljaju se  poslovi: osiguravanja javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, poslovi osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u području socijalne skrbi kojima je osnivač ili suosnivač Grad Poreč-Parenzo i praćenja njihovog poslovanja. U Odsjeku se obavljaju i poslovi zaštite i unapređenja kvalitete življenja te unapređenja zdravstvene zaštite i veterinarskih usluga, te stručni i administrativni poslovi za pripremu i provođenje postupaka javne nabave u ovim područjima. Odsjek obavlja i poslove pripreme i objave natječaja za financiranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi i udruga mladih i za mlade i praćenja njihova rada, poslovi predlaganja i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata u naprijed navedenim područjima, te ostali slični poslovi.

 

Telefon +385 (0)52 451 099 (centrala)

 

Radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8 do 11 sati.

 

Gradska pisarnica prima stranke u tijeku cijelog radnog vremena upravnih tijela, s pauzom od 11 do 11,30 sati.

 

Zahtjevi se u pisarnicu mogu predati i putem e-maila: pisarnica@porec.hr

 

Pročelnica Upravnog odjela Vesna Kordić, dipl.iur.

 

mail: vesna.kordic@porec.hr

 

telefon +385 (0)52 451 298

 

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE, OBRAZOVANJE, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, SPORT I REKREACIJU

 

Voditeljica Odsjeka: Nadia Štifanić-Dobrilović, dipl.romanist

 

mail: nadia.stifanic-dobrilovic@porec.hr

 

tel: +385 (0)52 634 300

 

Viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju Lea Štifanić

 

mail: lea.stifanic@porec.hr

 

tel: +385 (0)52 431 827

 

Viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje: Ira Kocijančić

 

mail: ira.kocijancic@porec.hr

 

tel: +385 (0)52 634 321

 

Stručna suradnica za kulturu, sport i civilno društvo Tanja Brčić

 

mail: tanja.brcic@porec.hr

 

tel: +385 (0)52 431 827

 

ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO

 

Voditeljica Odsjeka: Tihana Mikulčić, dipl.soc.pedagog

 

mail: tihana.mikulcic@porec.hr

 

tel: +385 (0)52 451 409

 

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo Ena Beaković

 

mail: ena.beakovic@porec.hr

 

tel: +385 (0)52 451 409

 

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

 

Manuela Krepčić

 

mail: manuela.krepcic@porec.hr

 

tel: +385 (0)52 634 320