Dječji vrtići

Dječji vrtići

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima, prilagođenim razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Dječji vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, dopunjuje obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

U dječjim vrtićima Grada Poreča provodi se odgojno-obrazovni rad koji je usklađen s potrebama djece i zaposlenih roditelja, a provodi se s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Dječji vrtići obavljaju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada ustanove.

Gradski dječji vrtići Predškolska ustanova

Dječji vrtići i jaslice Radost

Adresa: Rade Končara 7, Poreč
Ravnatelj: Tereza Banić
Informacije o prijavama i upisima na tel. +385 (0)52 431 062

Plan javne nabave za 2016.-DV Radost

DV Radost - bilanca 31.12.2015.

DV Radost - Izvještaj o obvezama

DV Radost - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

DV Radost - Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

DV Radost - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

DV Radost -Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

DV Radost - bilješke

DV Radost - bilanca 31.12.2014.

DV Radost - izvještaj o obavezama

DV Radost - izvještaj o prihodima i rashodima

DV Radost - izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

 

Dječji vrtić Paperino

Adresa: Obala M. Laginje 6, Poreč
Ravnatelj: Nataša Musizza
Informacije o prijavama i upisima na tel. +385 (0)52 434 126
Opširnije...

Privatni dječji vrtići

Dječji vrtić i jaslice 101 dalmatinac

Adresa: Antonci 35a, Nova Vas
Ravnatelj: Jasna Nujić
Informacije o prijavama i upisima na
tel. +385 (0)52 451 087

Opširnije...

 

Dječji vrtić i jaslice Crvenkapica

Adresa: P. Preradovića 4, Poreč
Ravnatelj: Viviana Salvaro
Informacije o prijavama i upisima na
tel. +385 (0)52 431 324
Opširnije...