Radovi na sanaciji oštećenja gradskog šetališta

Radovi na sanaciji oštećenja gradskog šetališta

Novosti
2010-03-16

U okviru redovnog održavanja prometnica, nastavlja se saniranje oštećenja asfalta i udarnih rupa na području grada Poreča Trenutno se radovi izvode na šetalištu A. Štifanića na površini od cca 80 m2. Investitor je Grad Poreč, odnosno voditelj projekta je Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča, a izvoditelj radova poduzeće Cesta d.o.o. iz Pule. Vrijednost radova je 17.000,00 kn + PDV, a radovi će se izvoditi naredna dva dana.