U šest mjeseci rada fotonaponske elektrane uštede za Dom za starije i nemoćne osobe Poreč iznad očekivanja

U šest mjeseci rada fotonaponske elektrane uštede za Dom za starije i nemoćne osobe Poreč iznad očekivanja

Novosti
2024-07-10

Uz osam već postojećih, Grad Poreč-Parenzo je na Dom za starije i nemoćne osobe Poreč postavio ukupno devetu fotonaponsku elektranu na objektima javne namjene na području grada Poreča.
Fotonaponska elektrana Dom Poreč, priključne snage 55 kW, odnosno ukupno instalirane snage 59,02 kW, u prvih 6 mjeseci svojim je radom, pretvarajući energiju sunca u električnu energiju, proizvela nešto više od 35.300 kWh ''zelene'' električne energije, što je, do sada, rezultiralo smanjenjem utroška financijskih sredstava na računima za električnu energiju u iznosu od gotovo 5.500 eura, te lokalnim smanjenjem emisija CO2 nešto većima od 9 tona.

U ljetnom periodu godine, kada su sunčani dani najbrojniji i kada je intenzitet sunčevog zračenja na najvišoj razini, fotonaponska elektrana svojom proizvodnjom zadovoljava gotovo 40% potreba objekta za električnom energijom, a s obzirom da je najsunčaniji period godine tek dolazi, najintenzivnija proizvodnja očekuje se, upravo, u mjesecima koji su pred nama.

Osam fotonaponskih elektrana postavljenih na zgradama javne namjene 2014. godine, u proteklih devet godina rada, proizvelo je nešto više od 1.285.000 kWh zelene električne energije, čime su izbjegnute emisije CO2 u naš okoliš u iznosu od gotovo 340 tCO2. Postavljanjem ove, ukupno devete, fotonaponske elektrane na području Poreča, ukupno instalirani kapacitet fotonaponskih elektrana dosegao je brojku od gotovo 160 kW. 
Očekivana proizvodnja fotonaponske elektrane Dom Poreč, na godišnjoj razini, iznosi 65.000 kWh, dok financijske uštede uvelike ovise o tržišnim kretanjima, no prema sadašnjim cijenama energenata, procjenjuje se da bi se godišnja ušteda mogla približiti brojci od 9.000 eura, zaključuje je Gordana Lalić, direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o., koje ima ulogu koordinatora u provedbi ovog projekta.

-Ugradnjom fotonaponskih elektrana na objekte javne namjene, osim što smanjujemo emisije CO2, direktno utječemo na dugoročno smanjenje troškova po pitanju utroška energije, te odgovorno i namjensko trošenje proračunskih sredstava. I tim putem planiramo nastaviti dalje. Uz 2.100 novih rasvjetnih tijela, uklanjanje jednokratne plastike iz uporabe, kontinuiranu energetsku obnovu zgrada javne namjene, kao i kulturnih dobara, pilot-projekt električnog gradskog minibusa, ''Sunčani ured'' koji nudi besplatnu podršku građanima na putu ugradnje vlastite sunčane elektrane, do ostalih 40 projekata u području energetski i klimatski održivog razvoja, kaže je Loris Peršurić, gradonačelnik Poreča.

Aktivnost postavljanja fotonaponske elektrane na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč provedena je u sklopu projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“. Projekt je financiran od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Provedba projekta završila je u travnju 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna €, dok je budžet Grada Poreča-Parenzo u sklopu projekta iznosio 96.508,17 €, uz stopu sufinanciranja od 85%, te dodatno sufinanciranje vlastite komponente Grada Poreča-Parenza, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 50%.


Video uradak o aktivnostima i rezultatima projekta dostupan je na poveznici:
https://www.youtube.com/watch?v=_MWiwGFhItY