POREČ: Na području grada u zadnjih nekoliko godina posađeno 3.500 novih stabala i sadnica mediteranskog bilja - očekuje nas sadnja još njih 2.000

POREČ: Na području grada u zadnjih nekoliko godina posađeno 3.500 novih stabala i sadnica mediteranskog bilja - očekuje nas sadnja još njih 2.000

Novosti
2024-07-03

Poreč nastavlja biti predvodnik zelenih projekata u Istri – nakon što je u proteklih pet godina kroz akciju „Zasadi stablo, ne budi panj“ posadio i sugrađanima podijelio više od 3.500 sadnica bilja i stabala, u do kraja 2024. godine u planu je sadnja više od 2.000 sadnica mediteranskog bilja i autohtonih stablašica.

Ovako velika akcija sadnje moguća je jer je Grad Poreč-Parenzo uspješnom prijavom projekta osigurao sredstva za nabavu i sadnju stabala i sadnica bilja te revitalizaciju lokvi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 159.693,60 eura, što je 80 % prihvatljivih troškova ukupnog ulaganja.
Dodatno, uspješnom prijavom na natječaj Hrvatske turističke zajednice odobrena su dodatna sredstva za sadnju desetak sadnica autohtonog drveća u sklopu projekta „hrvatska prirodno tvoja“ – „Croatia naturally yours“.

„Što se sadnje tiče, planira se sadnja više od 1000 novih sadnica pinije, crnike, kestena i drugih listopadnih stabala te 1000 sadnica mediteranskog bilja karakterističnog za podneblje na brojnim gradskim lokacijama. Sadnja dodatnih stabala u urbanom području pridonijet će i hlađenju zraka, osigurat će se stanište i zaštita, ali i hrana za biljke i životinje, što će pozitivno utjecati na povećanje urbane biološke raznolikosti.“, kaže porečki gradonačelnik Loris Peršurić, koji je danas obišao buduće lokacije za sadnju sa suradnicima iz Upravnog odjela za komunalni sustav – pročelnikom Marinom Poropatom i suradnicom Veronikom Bronić.

Bilo je govora i o drugim lokacijama, na kojima će se vršiti redovna sadnja – na rotorima kod Centra za socijalnu skrb posađeno je šest crvenolistnih šljiva, maslina i pitosporum, dok su na rotoru na ulazu u poslovnu zonu Facinka posađeni puzajući ružmarin, Teucrium i oleandri. U proteklom je razdoblju posađeno i četiri liriodendrona ispred Dječjeg vrtića Radost,  u Parku prijateljstva na Materadi javori, judići, magnolije te tamarisi, dok su na Gradskom kupalištu posađene pinije.
Početak sadnje predviđen je na jesen, kada će se održati i tradicionalna podjela besplatnih sadnica građanima u sklopu akcije „Zasadi stablo, ne budi panj“.