Konačne liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće za pedagošku 2024./2025. godinu

Konačne liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće za pedagošku 2024./2025. godinu

Novosti
2024-07-10

Konačne liste reda prvenstva upisa djece u dječje vrtiće za pedagošku 2024./2025. godinu
Na temelju članka  18. Obveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” 8/20 , 4/21, 7/23, 8/24), Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće, na sjednici održanoj dana 9.7.2024. godine, utvrdilo je: