Javni poziv za dodjelu vaučera poduzetnicima za komercijalizaciju proizvoda u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu vaučera poduzetnicima za komercijalizaciju proizvoda u 2024. godini

Novosti
2024-03-01


Na temelju Programa dodjele potpore poduzetnicima putem vaučera za komercijalizaciju proizvoda u 2024. godini (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 4/24) i Ugovora o suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 62, gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo raspisuje sljedeći
JAVNI POZIV
ZA DODJELU VAUČERA PODUZETNICIMA ZA KOMERCIJALIZACIJU PROIZVODA U 2024. GODINI