Zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća albanske, talijanske, srpske i bošnjačke nacionalne manjine Grada Poreča-Parenzo

Zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća albanske, talijanske, srpske i bošnjačke nacionalne manjine Grada Poreča-Parenzo

Novosti
2023-04-16

Datum objave 16.04.2023., 15.00 sati

Zbirne i pravovaljane liste kandidata za izbor članova vijeća albanske, talijanske, srpske i bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Poreču-Parenzo.

U privicima ispod:

IN ITALIANO