Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), Mišljenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA 350-01/20-02/258 i URBROJ 531-06-01-20-2 od 25. lipnja 2020. godine, članka 12. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča (Sl.G., br. 10/18.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/18-01/328 i ur.broj 2163-6-09/01-22-5 od 7. studenog 2022. godine, objavljuje se:

 

J A V N A  R A S P R A V A O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POREČA

1. Javna rasprava provest će se od 15. studenog do 29. studenog 2022. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, 22. studenog 2022. u Istarskoj sabornici s početkom u 17 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se:

- na web stranici Grada Poreča – Parenzo http://www.porec.hr/shape=rect  

- u prostorijama Zajednice Talijana Poreč – Comunita degli Italiani Parenzo, Poreč, Poreč, Trg slobode 6, tijekom trajanja javne rasprave – svakim radnim danom od 8 – 11 sati.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana :

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

- dostavom putem e-mail-a – pisarnica@porec.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Dodatni materijali