Dječje manifestacije

Dječje manifestacije

Porečka bajka

Porečka bajka je prigodni program namijenjen svoj djeci predškolskog i nižeosnovnoškolskog uzrasta, a realizira ga Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u suradnji sa DND-om Poreč, dječjim vrtićima i školama. Održava se svake godine u prosincu i tom prigodom Grad Poreč daruje oko 1700 svojih najmlađih stanovnika prigodnim poklon paketima. Vrijednost paketa je 100 kuna.

Dječji karneval

Dječji karneval je tradicionalan program namijenjen svoj djeci predškolske i školske dobi , polaznicima dječjih vrtića , osnovnim školama, sportskim i drugim udrugama koje se bave djecom na području Grada Poreča i okolice. Dječji karneval održava se svake godine u veljači.Program je rezultat zajedničkog rada odgojitelja, učitelja, roditelja i djece vrtića, osnovnih škola i DND Poreč. Grad Poreč financira realizaciju programa dječji karneval.Masovnost ovog programa u kojem sudjeluju svi vrtići i škole na području Poreštine ( cca 1 000 djece ) ukazuje da je ovaj program postao i da će ostati tradicija našega Grada.Program se ostvaruje isključivo na volonterskoj pomoći vanjskih suradnika.