Otvoreno javno savjetovanje o donošenju prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

Otvoreno javno savjetovanje o donošenju prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

Novosti
2021-02-05

Gradski upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom poziva na sudjelovanje u javnom savjetovanju o donošenju prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo.

Prijedlog Programa u cijelosti moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo. Postupak donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđen je odredbama Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018 i NN 115/2018). Prijedlog Programa izrađen je na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u postupku „Javnog iskazivanja interesa svih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za korištenjem državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Poreča-Parenzo“, započetog 21.12.2018. godine a zaključenog 1.10.2020. godine.

Svrha savjetovanja je uključivanje zainteresirane javnosti i prikupljanje informacija o njihovim stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Poreč-Parenzo. Normativni okvir za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i NN 85/2015), te  Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09).

Cilj savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo. Ciljevi koji se ovim savjetovanjem žele postići su: održivo upravljanje dostupnim zemljišnim resursima, jačanje konkurentnosti lokalne poljoprivredne proizvodnje i povećanje udjela obrađenog zemljišta u zajednici sukladno osnovnim načelima raspolaganja državnim zemljištem.

Mogućnost rasprave: zainteresirana javnost koja želi sudjelovati u postupku donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, može to učiniti slanjem uredno popunjenog obrasca svojim prigovorima, prijedlozima i komentarima na e-mail adresu: agrodet@agrodet.hr

Javno savjetovanje je otvoreno zaključno do: 05.03.2021. godine

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom javnom savjetovanju, koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

IN ITALIANO...