Poduzetnički inkubator Poreč

Poduzetnički inkubator Poreč

PODUZETNIČKI INKUBATOR POREČ D.O.O.

Obala maršala Tita 5, Poreč

Kontakt: +52 451099 e-mail morena.micetic@porec.hr

Direktorica: dr. sc. Morena Mičetić, dipl.oec.

Popis stanara Poduzetničkog inkubatora Poreč d.o.o.:

 1. D.P. KOP d.o.o.
 2. HISTRIA COM obrt
 3. NEO-CONSULTING j.d.o.o.
 4. DGROOPS
 5. SUNNY HOME REAL ESTATE obrt
 6. REVOLTE d.o.o.

Pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Poduzetničkom inkubatoru Poreč. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE PODUZETNIČKOG INKUBATORA POREČ JE:

Irena Šker, koordinatorica projekata

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: Poduzetnički inkubator Poreč, Obala m. Tita 5/1, 52440 Poreč,
 • elektroničkom poštom na adresu: irena.sker@porec.hr Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Obrazac 2 - zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade dostave informacije

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi  

Zakon o obveznim odnosima 
Zakon o pravu na pristup informacijama  https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

 

 

Javni poziv za dodjelu poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru

Facebook inkubatora: https://www.facebook.com/Poduzetnicki.inkubator.Porec/ 

IN ITALIANO...

01. Pravilnik Poduzetnički inkubator Poreč 10.05.2016 (542.33KB) 02. Pravilnik o načinu korištenja prostorija (1.76MB) 03. Strategija gospodarskog razvoja Grada Poreča - Parenzo 2015. - 2020. godine (4.15MB) Finacijski_plan za 2020 (484.61KB) Finacijski_plan za 2021 (111.23KB) Financijski plan 2022 (0.99MB) Izvješće o radu Poduzetnički inkubator Poreč 2020 (1.23MB) Plan nabave 2020 (187.10KB) Plan nabave 2021 (190.59KB) Plan nabave 2022 (830.24KB) Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.-godišnji financijski izvještaj za 2020.godinu (619.04KB) Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.-godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu (628.05KB) Poduzetnički inkubator Poreč-financijsko izvješće za 2017. godinu (302.72KB) Poduzetnički inkubator Poreč-godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu (451.07KB) Poduzetnički inkubator Poreč-godišnji financijski izvještaj za 2018.godinu (551.21KB) Poduzetnički inkubator Poreč-godišnji financijski izvještaj za 2019.godinu (532.12KB) Poduzetnički inkubator Poreč-izjava o (ne)postojanju sukoba interesa (30.96KB) Poduzetnički inkubator Poreč-plan nabave za 2017.godinu (107.48KB) Poduzetnički inkubator Poreč-plan nabave za 2018.godinu (111.93KB) Poduzetnički inkubator Poreč-plan nabave za 2019.godinu (102.89KB) Poduzetnički inkubator Poreč-pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (240.14KB) Financijski plan za 2023. godinu (582.79KB) Godišnji plan rada za 2023. godinu (130.38KB) Izjava o (ne)postojanju sukoba ineteresa (39.79KB) Izvješće o radu tijela javne vlasti za 2022.godinu (208.69KB) Odluka o obrascu i načinu dostave podataka za Izvješće o provedbi Zakona (0.99MB) Odluka_o_imenovanju_službenika_za_informiranje_PIP_doo (80.31KB) Plan nabave društva PIP doo (103.87KB) Registar ugovora o javnoj nabavi (36.56KB)