Službeni glasnik

Službeni glasnik Grada Poreča je službeno kazalo kojim se objavljuju opći akti jedinice lokalne samouprave odnosno publiciraju široj javnosti radi spoznaje i primjene.
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi člankom 73. određuje da se svi opći akti koji se donose sukladno Statutu objavljuju u Službenom glasniku jedinice, a ako neka jedinica nema Službeno glasnik objavljuje se u Službenom glasniku županije.

IN ITALIANO... 

Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-2001 (86.68KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-2001 (101.82KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 03-2001 (525.98KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-2001 (441.32KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 05-2001 (209.52KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06-2001 (155.94KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 07-2001 (86.89KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 08-2001 (513.43KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 09-2001 (357.45KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 10-2001 (220.43KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 11-2001 (264.52KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 12-2001 (516.08KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 13-2001 (742.87KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 14-2001 (510.79KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 15-2001 (292.73KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 16-2001 (540.99KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-2002 (222.45KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-2002 (347.53KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 03-2002 (488.57KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-2002 (388.62KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 05-2002 (267.92KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06-2002 (686.11KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06A-2002 (389.19KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 07-2002 (409.86KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 08-2002 (400.27KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 09-2002 (332.54KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 10-2002 (280.42KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 11-2002 (110.99KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 12-2002 (387.20KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 13-2002 (560.34KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 14-2002 (624.68KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 15-2002 (655.69KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 16-2002 (314.83KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-2003 (364.44KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-2003 (432.25KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 03-2003 (637.44KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-2003 (554.53KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 05-2003 (325.09KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06-2003 (642.51KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 07-2003 (624.68KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 08-2003 (259.89KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 09-2003 (758.36KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 10-2003 (786.23KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-2004 (449.14KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-2004 (501.71KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-2004 (204.46KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 05-2004 (457.96KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06-2004 (333.64KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 07-2004 (290.17KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 08-2004 (436.71KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 09-2004 (168.46KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 10-2004 (544.43KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 11-2004 (513.91KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 12-2004 (156.70KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 13-2004 (267.38KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 14-2004 (134.75KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 15-2004 (81.34KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 16-2004 (452.81KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 18-2004 (881.70KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-2005 (396.61KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-2005 (662.20KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 03-2005 (214.64KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-2005 (186.40KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 05-2005 (304.33KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06-2005 (228.86KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 07-2005 (172.52KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 08-2005 (133.44KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 09-2005 (115.13KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 10-2005 (240.84KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 11-2005 (319.13KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 12-2005 (460.46KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 13-2005 (346.74KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 14-2005 (620.96KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 16-2005 (523.14KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 18-2005 (639.55KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 19-2005 (262.72KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 20-2005 (296.19KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 21-2005 (463.12KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 22-2005 (365.14KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-06 izdan dana 13-velj-06 (281.55KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-06 izdan dana 27-velj-06 (168.72KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 03-06 izdan dana 17-ozu-06 (290.51KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-06 izdan dana 30-ozu-06 (21.83KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 05-06 izdan dana 05-svi-06 (400.96KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06-06 izdan dana 02-lip-06 (559.76KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 07-06 izdan dana 21-lip-06 (555.14KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 08-06 izdan dana 03-srp-06 (312.81KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 09-06 izdan dana 07-kol-06 (265.40KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 10-06 izdan dana 08-kol-06 (209.34KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 11-06 izdan dana 09-kol-06 (287.10KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 12-06 izdan dana 13-lis-06 (226.65KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 13-06 izdan dana 25-lis-06 (286.72KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 14-06 izdan dana 27-stu-06 (481.88KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 15-06 izdan dana 09-pro-06 (808.52KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 17-06 izdan dana 21-pro-06 (155.63KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 18-06 izdan dana 22-pro-06 (3.13MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 19-06 izdan dana 29-pro-06 (249.97KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 20-06 izdan dana 29-pro-06 (452.62KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 21-06 izdan dana 29-pro-06 (1.11MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 22-06 izdan dana 29-pro-06 (498.26KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 23-06 izdan dana 29-pro-06 (205.68KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 24-06 izdan dana 31-pro-06 (596.12KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 25-06 izdan dana 31-pro-06 (637.53KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-2007 (262.46KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-2007 (432.89KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 03-2007 (189.80KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-2007 (1.47MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 05-2007 (1.20MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 06-2007 (252.21KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 07-2007 (0.99MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 08-2007 (1.12MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 09-2007 (444.30KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 10-2007 (92.16KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 11-2007 (1.85MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 12-2007 (1.17MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 01-08 izdan dana 31-sij-08 (292.68KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 02-08 izdan dana 27-ozu-08 (174.00KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 03-08 izdan dana 24-tra-08 (2.00MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj 04-08 izdan dana 03-lip-08 (648.96KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 01_13 (1.42MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 02_13 (2.02MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 03_13 (616.18KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 04_13 (1.20MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 05_13 (537.76KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 06_13 (995.98KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 07_13 (1.39MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 08_13 (3.02MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 09_13 (900.47KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 10_13 (472.26KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 11_13 (3.43MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 12_13 (2.33MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 01_14 (1.61MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 02_14 (809.50KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 03_14 (703.18KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 04_14 (1.20MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 05_14 (3.85MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 06_14 (773.04KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 07_14 (825.47KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 08_14 (694.17KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 09_14 (2.74MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 10_14 (2.52MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 11_14 (2.06MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 01_15 (1.12MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 02_15 (672.43KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 03_15 (1.08MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 04_15 (730.80KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 05_ 15 (726.38KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 06_15 (2.89MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 07_15 (2.51MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 08_15 (3.22MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 09_15 (677.61KB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 10_15 (2.22MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 11_15 (1.15MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 08_16 (1.22MB) Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 02_15 (672.43KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 01_10 (305.98KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 02_10 (130.80KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 03_10 (688.04KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 04_10 (9.51MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 05_10 (202.33KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 06_10 (1.70MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 07_10 (7.45MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 08_10 (1.39MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 09_10 (974.13KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 10_10 (740.04KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 11_10 (718.25KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 12_10 (1.13MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 13_10.pdf (4.51MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 14_10 (3.83MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 01_11 (1.34MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 02_11 (2.50MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 03_11 (871.92KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 04_11 (828.92KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 05_11 (7.78MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 06_11 (1.04MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 07_11 (4.66MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 08_11 (862.97KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 09_11 (8.14MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 10_11 (1.20MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 11_11 (375.75KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 12_11 (512.82KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 13_11 (4.00MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 14_11 (1.78MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 01_12 (1.23MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 02_12 (1.06MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 03_12 (650.38KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 04_12 (4.99MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 05_12 (537.19KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 06_12 (885.65KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 07_12 (396.66KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 08_12 (3.05MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 09_12 (3.21MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 10_12 (864.72KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 11_12 (579.77KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 12_12 (535.15KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 13_12 (942.30KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 14_12 (2.40MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 12_15 (4.07MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 13_15 (2.51MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 01_16 (473.32KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 02_16 (705.89KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 03_16 (570.40KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 04_16 (646.39KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 05_16 (614.58KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 06_16 (812.13KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 07_16 (742.55KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 09_16 (3.14MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 10_16 (630.07KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 11_16 (423.61KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 12_16 (348.38KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 13_16 (3.64MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 14_16 (1.40MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 15_16 (2.57MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 16_16 (3.09MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 17_16 (2.73MB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 18_16 (651.95KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 01_17 (750.32KB) Službeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 02_17 (623.18KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 03_17 (3.43MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 04_17 (15.32MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 05_2017 (4.33MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 06_2017 (692.81KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 07_2017 (362.64KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 08_2017 (427.26KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 09_17 (711.89KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 10_17 (1.59MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 11_17 (1.27MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 12_17 (2.89MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 13_17 (3.14MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 14_17 (935.45KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 15_17 (545.73KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 16_17 (925.25KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 17_17 (3.56MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 18_17 (4.51MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 01_18 (550.98KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 02_18 (1.01MB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 03_18 (924.64KB) Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo broj 04_18 (541.65KB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 05_18 (2.93MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 06_18 (4.00MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 07_18 (1.02MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 08_18 (2.98MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 09_18 (1.28MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 10_18 (1.87MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 11_18 (575.08KB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 12_18 (1.24MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 13_18 (3.59MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 14_18 (469.38KB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 15_18 (843.05KB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 16_18 (1.63MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 17_18 (15.25MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 18_18 (11.69MB) Službeni glasnik Grada Poreča -Parenzo broj 19_18 (331.02KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 01-19 (0.98MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 02-19 (735.09KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 03-19 (526.71KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 04-19 (790.12KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 05-19 (794.72KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 06-19 (2.95MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 07-19 (9.50MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 08-19 (9.78MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 09-19 (2.08MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 10-19 (4.75MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 11-19 (593.30KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 12-19 (342.60KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 13 -19 (908.38KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 14 -19 (680.03KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 15-19 (1.43MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 16-19 (534.21KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 17-19 (2.52MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 18-19 (624.79KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 19-19 (8.28MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 20-19 (18.38MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 21-19 (4.97MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 22-19 (2.09MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 01-20 (985.71KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 02-20 (1.57MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 03-20 (700.82KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 04-20 (1.15MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 05-20 (743.08KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 06-20 (1.01MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 07-20 (538.04KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 08-20 (357.70KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 09-20 (16.30MB) Službeni glasnik Grada Poreča-parenzo 10-20 (3.57MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 11-20 (5.65MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 12-20 (8.08MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 13-20 (1.24MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 14-20 (1.34MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 15-20 (6.70MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 16-20 (4.14MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 17-20 (1.08MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 18-20 (0.98MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 01-21 (773.04KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 02-21 (1.35MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 03-21 (8.10MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 04-21 (511.12KB) Službeni glasnik Grada poreča-Parenzo 05-21 (620.98KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 06-21 (7.25MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 07-21 (945.97KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 08-21 (2.12MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 09-21 (3.69MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 10-21 (5.24MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 11-21 (2.23MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 12-21 (9.95MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 13-21 (1.10MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 01-2022 (406.71KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 02-2022 (1.42MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 03-2022 (536.04KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 04-2022 (2.09MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 05-2022 (3.82MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 06-2022 (1.62MB) Službeni glasnik Grada POreča-Parenzo 07-2022 (527.05KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 13-2022. (363.31KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 12-2022 (516.39KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 11-2022 (5.44MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 10-2022 (754.24KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 09-2022 (709.19KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 08-2022 (68.59MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 01-2023 (486.69KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 02-2023. (351.81KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 02-2023 (351.81KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 03-2023 (176.70KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 04-2023 (435.24KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 05-2023 (425.29KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 06-2023 (456.69KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 07-2023 (4.28MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 08-2023 (594.71KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 09-2023 (442.31KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 10-2023 (3.45MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 11-2023 (493.05KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 12-2023 (528.34KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 13-2023 (466.51KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 14-2023 (3.57MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 15-2023 (404.01KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 16-2023 (592.28KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 17-2023 (1.84MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 18-2023 (721.02KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 19-2023 (5.46MB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 20-2023 (815.16KB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 07_10 (7.45MB) Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 11_11 (375.75KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_01_09 (163.72KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_02_09 (195.95KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_03_09 (14.83MB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_04_09 (418.78KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_05_09 (59.00KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_06_09 (1.33MB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_07_09 (3.60MB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_08_09 (230.64KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_09_09 (8.20MB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_10_09 (337.60KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_11_09 (303.02KB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_12_09 (7.39MB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_13_09 (7.46MB) Sluzbeni_glasnik_Grada_Poreca_broj_14_09 (300.77KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 01 2024 (366.13KB) Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 02 2024 (884.51KB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO 03 2024 (501.62KB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO 04 2024 (331.55KB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO 05 2024 (565.63KB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO 06 2024 (2.70MB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO 07 24 (1.17MB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO 08 24 (590.89KB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA-PARENZO 09 2024 (185.11KB) SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA -PARENZO 10 2024 (186.88KB)