Službeni glasnik

Službeni glasnik Grada Poreča je službeno kazalo kojim se objavljuju opći akti jedinice lokalne samouprave odnosno publiciraju široj javnosti radi spoznaje i primjene.
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi člankom 73. određuje da se svi opći akti koji se donose sukladno Statutu objavljuju u Službenom glasniku jedinice, a ako neka jedinica nema Službeno glasnik objavljuje se u Službenom glasniku županije.

IN ITALIANO...